Primăria Oradea Prima pagină Primăria Oradea


SISTEMUL INFORMATIC GEOGRAFIC (GIS)

Nomenclatorul de străzi al municipiului OradeaNR CRT

COD GIS

NUME STRADĂ

EXPLICAŢII NUME STRADĂ

1

2952

Aleea Călinului

2

3023

Aleea Emanuil Gojdu

Jurist şi om politic (1802 - 1870); a înfiinţa Fundaţia Gojdu, cea mai mare fundaţie privată românească din Austro-Ungaria; a ajutat numeroşi studenţi şi elevi români cu burse de studiu

3

2934

Aleea Forajului

4

3272

Aleea Lavandei

5

2503

Aleea Peneş Curcanu

Personaj din opera lui V.Alecsandri, erou al războiului de Independenţă

6

2539

Aleea Posada

Loc în nordul Ţării Româneşti unde la 1330 voievodul muntean Basarab I l-a înfrânt pe regele Ungariei Carol Robert de Anjou

7

2460

Aleea Profesor Onisifor Ghibu

Pedagog şi publicist (1883 - 1972); membru corespondent al Academiei Române; prof. la univ Cluj; unul din fondatorii pedagogiei istorice româneşti: Din istoria literaturii didactice româneşti

8

2938

Aleea Rogerius

Canonic italian (cca. 1200 - 1266); este surprins la Oradea de marea invazie tătară de la 1241; descrie evenimentul într-o Cronică de Jale

9

2940

Aleea Salca

Vechi cartier al Oradiei

10

2944

Aleea Sulfinei

11

2941

Aleea Ştrandului

12

3271

Aleea Trandafirilor

13

2800

Aleea Tuşnadului

Băi celebre în jud Harghita

14

2948

Aleea Zidarilor

15

2574

Bulevardul Dacia

Teritoriu locuit încă din sec. IV - III î. Hr. de triburile dace, sub Burebista şi Decebal ele sunt unificate; la 106 d. Hr teritoriul este transformat în provincie romană până în anul 271 d. Hr.

16

2580

Bulevardul Decebal

Rege al Daciei (87 - 106); luptă cu succes în primul război daco-roman (101 - 102) dar este înfrânt şi se sinucide după luptele din anii 105 - 106 d. Hr.; Dacia este transformată în provincie romană

17

2728

Bulevardul Ştefan cel Mare

Domn al Moldovei (1457 - 1504), una din cele mai de seamă personalităţi ale evului mediu; victorii 1467 la Baia contra lui Matei Corvin; 1475 Podu Înalt contra turcilor; 1497 Codrii Cosminului contra polonilor; ctitor de biserici: Putna, Voroneţ,

18

2303

Calea Adevărului

19

2450

Calea Aradului

Reşedinţa judeţului omonim cca 200.000 locuitori; cetate medievală, numeroase monumente istorice

20

2416

Calea Bihorului

Judeţ în vestul Românei 7544 kmp şi 624972 locuitori; municipiu reşedinţă - Oradea

21

2422

Calea Borşului

Localitate la cca. 12 km. Vest de Oradea; punct rutier major de vamă cu Ungaria

22

2955

Calea Clujului

Judeţ şi oraş în Transilvania; neoficial capitala Transilvaniei; centru industrial, financiar, turistic, cultural şi de învăţământ; cca 330.000 loc

23

2358

Calea Mareşal Alexandru Averescu

Mareşal şi om politic român (1859 - 1938); campanii militare în Războiul Balcanic (1913) şi artizan al victoriilor de la Mărăşti şi Oituz (1917); prim ministru în repetate ori; şeful Partidului Poporului.

24

2906

Calea Matei Basarab

Domn al Ţării Româneşti (1632 - 1654); bun organizator de ţară, reface curtea de la Târgovişte; duce o politică de apropiere faţă de principii ardeleni

25

2996

Calea Sântandrei

Localitate aflată la sud-vest de Oradea

26

3079

Cartier Podgoria

27

2480

Parc Ion C. Brătianu

Om politic (1864 - 1927); lider marcant, preşedinte al Partidului Naţ. Liberal; de mai multe ori prim ministru şi ministru; unul dintre marii artizani ai unirii din 1918; membru de onoare al Academiei Române

28

2482

Parc Petõfi Sándor

Poet maghiar (1823 - 1849); poezie de factură populară; influenţe romantice; poezie cu tentă naţională; Câmpia pannonică; Nori; Apostolul etc; moare pe câmpul de luptă lângă Sighişoara împotriva trupelor ţariste

29

2484

Parc Traian

Împărat al Romei (98 - 117); cucereşte Dacia la 106, după două războaie foarte grele

30

2949

Piaţa 1 Decembrie

Anul marii uniri; după unirea Basarabiei şi Bucovinei cu România (martie şi noiembrie 1918), în urma adunării de la Alba Iulia, pe 1 decembrie 1918, s-a hotărât şi unirea Transilvaniei, Maramureşului, Crişanei şi Banatului cu România.

31

2565

Piaţa 22 Decembrie

Este data victoriei revoluţiei române anticomuniste precedată de căderea guvernului comunist.

32

3000

Piaţa Bobâlnei

Localitate unde s-a desfăşurat una dintre cele mai mari bătălii între răsculaţi şi armata nobiliară ardeleană în anul 1437

33

2569

Piaţa Bucureşti

Capitala României; cca. 2,2 mil. locuitori; principalul centru economico-financiar şi cultural al ţării

34

2954

Piaţa Cazărmii

Pe actuala stradă se afla Cazarma Husarilor, monument de la finele sec. XVIII; stare de degradare avansată

35

2930

Piaţa Cetăţii

Cetatea Oradea; prima fază din val de pământ cu palisadă - sec. XII - XIII; distrusă de tătari la 1241; refăcută în piatră, cu turnuri de flancare - sec XIII - XVI; demolată şi refăcută ca cetate bastionară în sec. XVI - XVII

36

2957

Piaţa Devei

Oraş în jud Hunedoara; cca. 60.000 loc; cetate

37

3211

Piaţa Emanuil Gojdu

38

2595

Piaţa Episcop Ignaţie Darabant

Ierarh greco-catolic (cca. 1740 - 1805); episcop român unit de Oradea (1790 - 1805); contribuţie importantă la redactarea Supplexului (1791)

39

3084

Piaţa Episcop Valeriu Frenţiu

Episcop greco-catolic de Oradea (1875 - 1952 închisoarea de la Sighet); protopop de Oradea; episcop de Lugoj (1912); episcop de Oradea (1922 - 1941); mitropolit de Blaj (1941 - 1947); a clădit peste 25 de biserici şi liceele de fete şi băieţi de la Beiuş;

40

3021

Piaţa Ghioceilor

41

2573

Piaţa Ion Creangă

Scriitor român (1837 - 1889); unul din marii autori de poveşti : Harap Alb, Capra cu trei iezi; Ion Roată, Ivan Turbincă; Amintiri din copilărie etc.

42

2935

Piaţa Rahovei

Localitate în Bulgaria unde la 1877 oştile române au blocat înaintarea trupelor turceşti

43

2576

Piaţa Regele Ferdinand I

Rege al României (1865 - 1927); urcat pe tron în 1914 după moartea regelui Carol I; unul dintre marii artizani ai unirii din 1918; în 1922 are loc încoronarea solemnă de la Alba Iulia; contribuie la adoptarea Constituţiei din 1923; Legea reformai agrare;

44

2945

Piaţa Tineretului

45

2962

Piaţa Ţăranilor

46

2600

Piaţa Unirii

Aminteşte de Marea Unire de la 1 Decembrie 1918

47

2946

Splaiul Crişanei

48

2978

Strada 12 Octombrie

Aniversare cu dublă semnificaţie: la 12.10.1918, în casa fruntaşului orădean Aurel Lazăr s-a semnat, la Oradea, Declaraţia de Independenţă a Transilvaniei faţă de Austro-Ungaria; la 12.10.1944 armatele română şi sovietică au eliberat Oradea de sub ocupaţia

49

2300

Strada 1848

An revoluţionar european; a cuprins, cu excepţia Imperiului Otoman şi a Rusiei întregul continent, inclusiv Ţările Române

50

2299

Strada 1907

Anul răscoalei ţărăneşti din România, cauza principală fiind condiţiile oneroase de arendare a terenurilor agricole; intervenţia în forţă a armetei a făcut numeroase victime, mai ales în Moldova şi Oltenia.

51

2979

Strada 9 Mai

Este ziua victoriei aliaţilor contra Germaniei naziste

52

3031

Strada Abraham Lincoln

Preşedinte al S.U.A. (1861 - 1865); a abolit sclavia negrilor din sud fapt ce a declanşat Războiul de Secesiune câştigat de nordişti; asasinat de un fanatic sudist în anul 1865.

53

2939

Strada Abrudului

Localitate minieră în M-ţii Apuseni (jud. Alba)

54

2922

Strada Academiei

Cel mai înalt for ştiinţific al ţării, întemeiată sub numele de Societatea Academică în anul 1867.

55

3243

Strada Adrian Victor Puşcaşiu

56

2304

Strada Ady Endre

Poet maghiar ardelean (1877 - 1919); publicist, a publicat mai multe pachete de versuri, unele cu mesaj social; muzeu memorial şi statuie în Oradea.

57

3189

Strada Afinelor

58

2305

Strada Agricultorilor

59

2306

Strada Agronomului

60

2314

Strada Aiudului

61

2315

Strada Alba Iulia

Reşedinţa judeţului omonim; cca. 73.000 locuitori; sediul Legiunii XIII Gemina, castru roman, cetate sec XVIII, catedrala Sf. Mihail, stil romanic şi gotic

62

2316

Strada Albacului

Localitate în jud. Alba; integrată în acţiunile răscoalei lui Horea.

63

2317

Strada Albinelor

64

3277

Strada Alecu Russo

65

2319

Strada Aleşdului

66

2479

Strada Alexandru Cazaban

Prozator român (1872 Iaşi - 1966); publică schiţe şi povestiri umoristice.

67

2320

Strada Alexandru cel Bun

Domn al Moldovei (1400 - 1432); bun organizator de ţară; victorii în Polonia contra cavalerilor teutoni

68

2324

Strada Alexandru D. Xenopol

Istoric şi academician român (1847 - 1920); autor al primei mari sinteze de istoria românilor: Istoria românilor din Dacia traiană apărută la Iaşi şi Bucureşti în mai multe ediţii

69

2474

Strada Alexandru Donici

Fabulist basarabean (1806 - 1865); poet şi traducător

70

3025

Strada Alexandru Haşaş

Medic şef veterinar al municipiului Oradea (1891 - 1956); a ctitorit capela ortodoxă omonimă din Cimitirul Municipal

71

3275

Strada Alexandru Macedonski

72

2443

Strada Alexandru Odobescu

Istoric şi scriitor (1834 - 1895); întemeiază catedra de arheologie din Universitatea Bucureşti; autor al monumentalei lucrări Tezaurul de la Pietroasa

73

2982

Strada Alexandru Papiu-Ilarian

Jurist (1827 - 1877) ardelean; unul dintre fruntaşii revoluţiei de la 1848.

74

3097

Strada Alexandru Pele

Eseist, poet şi om de ştiinţă (Membru al Asociaţiei Oamenilor de ştiintă din România)

75

2328

Strada Alexandru Roman

Profesor (1826 - 1897) la Academia de Drept din Oradea şi Budapesta; publicist bihorean,jurist, membru al Academiei Române

76

2330

Strada Alexandru Sahia

Publicist de stânga (1908 - 1937), colaborator la presa vremii (Atelier, Dimineaţa etc.)

77

2947

Strada Alexandru Vaida Voievod

Om politic ardelean (1872 - 1950), militant pentru unire; în perioada interbelică de mai multe ori prim ministru; membru al P.N.Ţ.

78

2333

Strada Alexandru Vlahuţă

Scriitor (1858 - 1919); lucrarea importantă România pitorească; muzeu memorial în Bucureşti

79

2335

Strada Almaşului

Râu, afluent al Someşului; localitate în jud Arad; cetate medievală (sec. XIII - XIV)

80

3069

Strada Aluminei

81

2338

Strada Alunei

82

2340

Strada Americii

Continente în emisfera vestică

83

2342

Strada Ana Ipătescu

Participantă la revoluţia din 1848 de la Bucureşti; sub conducerea sa a fost eliberat guvernul revoluţionar provizoriu arestat în urma unui complot; fost mare bulevard din Bucureşti.

84

2347

Strada Anatole France

Scriitor francez (1844 - 1924); pseudonim al lui Jaques Anatole Francois Thibault; laureat al premiului Nobel pentru literatură în anul 1921

85

3292

Strada Andromeda

86

3218

Strada Anghel I. Saligny

Academician, inginer constructor, ministru şi pedagog român (1854-1925)

87

3228

Strada Antim Ivireanu

88

2354

Strada Anton Bacalbaşa

Publicist de stânga şi umorist (1865 - Brăila - 1899); autor al faimoaselor Moş Teacă şi alte schiţe.

89

2356

Strada Anton Pann

Culegător de folclor, poet aromân (1790 Sliven, Rumelia - 1854 - Bucureşti); autor printe altele al volumului Povestea vorbei; expoziţie memorială la Rm. Vâlcea.

90

2361

Strada Apateului

Sat în jud. Bihor (com. Nojorid)

91

2364

Strada Apelor

92

2365

Strada Arabilor

Popoare din grupa limbilor semitice, locuind în Orientul mijlociu

93

2367

Strada Arany János

Poet ungur din Ardeal (1817 - Salonta - 1882); în poemele sale cultivă motivele epice şi istorice; muzeu memorial în Salonta

94

2368

Strada Ardealului

Provincie istorică în centrul şi vestul României; iniţial a cuprins doar zona intracarpatică dar numele s-a extins treptat şi la nord-vest, vest şi sud-vest de M-ţii apuseni; cca. 102.000 kmp. şi cca 7,7 mil locuitori.

95

2370

Strada Arenei

96

2371

Strada Argeşului

Râu din Muntenia, izvorăşte din M-ţii Argeşului; lungime 344 km.

97

3268

Strada Arhimede

98

2797

Strada Arhitect Ion Mincu

Arhitect (1852 - 1912), întemeietor al şcolii româneşti de arhitectură; lucrări: Casa Lahovary, Bufetul de la Şosea; Casa Vernescu, Casa Monteoru etc

99

2372

Strada Arieşului

Râu, afluent drept al Mureşului; izvorăşte din M-ţii Bihor; 164 km.

100

2373

Strada Arinului

101

3244

Strada Aristide Demetriade

102

2924

Strada Armatei Române

103

3204

Strada Armoniei

104

2375

Strada Aron Cotruş

Poet (1891 - 1961); versuri de inspiraţie socială şi naţională; după 1945 trăieşte în Spania; adept al dreptei politice

105

2768

Strada Arturo Toscanini

Dirijor (1867 Parma - 1957 New York) conducător de orchestră

106

2376

Strada Arţarilor

107

2377

Strada Atacului

108

3207

Strada Atanasie Popa

109

2378

Strada Atelierelor

110

2787

Strada August Treboniu Laurian

Istoric, lingvist, profesor ardelean (1810 - 1881); participant la revoluţia de la 1848; nume de liceu în Sibiu.

111

2379

Strada Augustin Bena

Compozitor ardelean (1880 - 1962); muzică religioasă şi bizantină; dă numele unui ansamblu coral şi a unei şcoli de muzică din Cluj.

112

3040

Strada Aurel Ciupe

Pictor (1900 - Lugoj - 1988); prof. Universitar la Cluj; peisagist, naturi statice şi portrete compoziţionale.

113

3042

Strada Aurel Covaci

Poet şi traducător din lb. spaniolă; (1932 - 1993); redactor la ziarul Flacăra

114

2380

Strada Aurel Lazăr

Om politic orădean, fruntaş al P.N.R., militant pentru unire, semnatar al Declaraţiei de Independenţă a Transilvaniei faţă de Austro-Ungaria; primar, după unire al Oradiei; placă comemorativă şi statuie în Oradea

115

2381

Strada Aurel Pavel Bănuţ

Prozator român (1881 - 1970).

116

2382

Strada Aurel Vlaicu

Pionier al aviaţiei mondiale (1882 - 1913).

117

2383

Strada Aurora

118

2384

Strada Avântului

119

2385

Strada Aviatorilor

120

2387

Strada Avicenna

Alchimist şi filosof iranian (980 - 1037)

121

2389

Strada Avram Iancu

Lider al revoluţiei române de la 1848 şi conducător al rezistenţei armate din M-ţii Apuseni (1824 - 1872)

122

2393

Strada Bacăului

Oraş, reşedinţă al judeţului omonim; cca. 200.000 locuitori

123

3199

Strada Bajor Andor

Scriitor ungur din Ardeal (1927, Oradea - 1991); umorist şi prozator

124

3006

Strada Balogh István

Filosof şi scriitor maghiar (1912 - 1985)

125

2394

Strada Banatului

Provincie istorică din sud-estul României; graniţe pe Mureş la nord şi Dunărea la sud

126

2396

Strada Barbu Lăutaru

Artist şi rapsod popular (? - 1858 - Iaşi)

127

2398

Strada Barbu Ştefănescu Delavrancea

Scriitor, autor a numeroase piese de teatru (ex. Apus de soare) şi om politic, (1858 - 1918)

128

2301

Strada Barcăului

Râu în nordul judeţului Bihor; 118 km.

129

2400

Strada Barierei

130

2402

Strada Bârsei

Depresiune în zona sud-estică a Transilvaniei

131

2404

Strada Bartók Béla

Compozitor ungur (1881 - 1945); a sădit, cules şi prelucrat numeroase melodii populare româneşti

132

2405

Strada Bărăganului

Câmpie în sudul României; principală zonă agricolă a ţării

133

2407

Strada Bega

Râul în Banat; 210 km.

134

2408

Strada Beiuşului

Oraş în sud-estul judeţului Bihor (cca. 10.000 locuitori)

135

2410

Strada Belşugului

136

3262

Strada Beöthy Ödön

137

2412

Strada Bernard Shaw

Dramaturg irlandez (1856 - 1950) opera de succes - Pygmalion

138

2414

Strada Berzei

139

3142

Strada Bethlen Gábor

140

3008

Strada Bicazului

Râu în Moldova; baraj; oraş (jud. Neamţ) - cca. 20.000 locuitori

141

2417

Strada Biruinţei

142

2418

Strada Bistriţei

Oraş (cca. 70.000 loc.)şi râu în estul Transilvaniei

143

2488

Strada Blaise Pascal

Matematician, fizician, scriitor şi filisof francez (1623 - 1662); descoperă legea hidrostaticii şi presiunea atmosferică

144

3093

Strada Boda Oszkár

Muzician orădean (1905 - 1976); membru fondator al Societăţii Filarmonice din Oradea

145

2959

Strada Bogdan Petriceicu Haşdeu

Erudit, istoric, lingvist, enciclopedist şi academician (1838 - 1907); opera Răzvan şi Vidra; Sarcasm şi ideal; Poezie; Etymologicum Magnum Romaniae, Cuvinte din bătrâni

146

2421

Strada Borsecului

Localitate în jud. Harghita vestită pentru apele sale minerale

147

2423

Strada Bradului

148

2425

Strada Brânduşei

149

3070

Strada Branului

Localitate în judeţul Braşov, castel faimos datat la 1377, asimilat mitologic cu cel al lui Dracula; important centru turistic

150

2427

Strada Braşovului

Reşedinţa jud omonim; cca. 300.000 loc. Important centru industrial şi turistic

151

2429

Strada Brumei

152

2430

Strada Bucegi

Lanţ muntos aparţinând Carpaţilor Meridionali; altitudine maximă vf. Omu 2505 m; importantă zonă turistică

153

3135

Strada Budai Nagy Antal

Mic nobil secui; unul dintre conducătorii răscoalei de la Bobâlna din anul 1437

154

2432

Strada Bulgarilor

Popor în Balcani; de origine slavă; Bulgaria: 110912 kmp, cca. 8,5 mil. locuitori; capitala Sofia

155

2434

Strada Bumbacului

156

3039

Strada Bunyitai Vince

Canonic romano-catolic (1837 - 1915); a activat la Episcopia romano-catolică de Oradea; istoric de factură pozitivistă; principala lucrare: Istoria episcopiei orădene, vol. I - III, 1881 - 1883 (lb. Maghiară)

157

2436

Strada Busuiocului

158

2437

Strada Buzăului

Judeţ, capitală de judeţ şi râu în nord-estul Munteniei; municipiul Buzău - cca. 100.000 locuitori

159

2440

Strada C. A. Rosetti

Om politic şi publicist (1816 - 1885); unul din liderii revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească; unul dintre întemeietorii Partidului Naţional Liberal (1875); preşedinte al Camerei Deputaţilor; traducător

160

2444

Strada Caişilor

161

3279

Strada Caius Iacob

162

3307

Strada Calea Lactee

163

3238

Strada Calistrat Hogaş

164

2456

Strada Camil Petrescu

Scriitor, publicist şi eseist (Bucureşti 1894 - 1957); academician; director al Teatrului Naţional din Bucureşti; Patul lui Procust (1933); Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (1930) etc.

165

2665

Strada Camille Flammarion

Astronom francez (1842 - 1925); a studiat Luna, planeta Marte; stelele duble; numeroase lucrări de popularizare

166

2458

Strada Câmpului

167

2459

Strada Cântăreţului

168

2461

Strada Cantonului

169

3067

Strada Caporal Constantin Muşat

Caporal (1890 - 1917); erou al primului război mondial; mort la Oituz; monument la Bârlad

170

2467

Strada Caraiman

Vârf muntos în masivul Bucegi (2200 m. Alt); cruce comemorativă aflată pe vârf în amintirea eroilor români din primul război mondial

171

2470

Strada Caraşului

Zonă în Banatul montan; râu

172

3044

Strada Cardinal Alexandru Todea

Cardinal greco-catolic (1912 - 2002), numit în funcţie de Papa Ioan Paul II; a suportat pentru convingerile sale ani grei în închisorile comuniste.

173

2476

Strada Cardinal Iuliu Hossu

Ierarh greco-catolic (1885 - 1970); episcop de Cluj (1917); la 1 dec. 1918 citeşte la Alba Iulia Proclamaţia unirii Transilvaniei cu Romînia; suferă în două etape rigorile temniţelor comuniste; activist religios şi după interzicerea cultului greco-catolic

174

2478

Strada Carpaţi

Lanţ muntos în centrul Europei; în România este divizat în Carpaţii Orientali, Meridionali şi Occidental; M-ţii se întind până în estul Slovaciei (Tatra) şi sudul Poloniei

175

3187

Strada Castanilor

176

2481

Strada Căii Ferate

177

2310

Strada Călăraşilor

Judeţ şi municipiu reşedinţă de judeţ în sudul ţării; centru metalurgic şi una din cele mai importante zone agricole ale ţării

178

2483

Strada Călimăneştilor

Munţi şi importantă staţiune balneo-climaterică în jud. Vâlcea

179

2485

Strada Călugăreni

Localitate în jud. Giurgiu unde în anul 1595 Mihai Viteazul a obţinut o preţioasă victorie contra oştilor turceşti aflate sub comanda lui Sinan- paşa

180

2487

Strada Căprioarei

181

2489

Strada Căpşunilor

182

2490

Strada Cărăbuşului

183

2493

Strada Ceahlăului

Masiv muntos în Carpaţii Orientali; vf. Toaca 1907 m.

184

3186

Strada Cedrilor

185

2495

Strada Cele Trei Crişuri

Revistă şi reuniune culturală orădeană (1919 - 1940) cu specific literar, social şi politic de orientare naţională; conducător: George Bacaloglu

186

3012

Strada Cerbului

187

2498

Strada Cercului

188

2500

Strada Cernăuţiului

Oraş în Bucovina istorică; la 1775 alături de întreaga provincie a fost ocupată de Imperiul Habsburgic; nov. 1918 se uneşte cu România; iunie 1940 este ocupat alături de nordul provinciei de U.R.S.S., eliberat de armata română în iulie 1941, este din nou ocupat de Armata Roşie în vara lui 1944; actualmente în Ucraina; cca. 500.000 loc

189

3162

Strada Ceyrat

190

2502

Strada Cezar Bolliac

Poet şi publicist 1813 - 1881); participă la revoluţia de la 1848 din Muntenia; scoate între 1866 - 1879 revista "Trompeta Carpaţilor"; opera:Poezii noi.

191

2921

Strada Cheile Turzii

Defileu spectaculos aflat la cca. 15 km. est deTurda; zonă turistică; formaţiuni carstice

192

2504

Strada Chimiei

193

3013

Strada Cicero

Orator, filosof şi scriitor roman (106 - 43 Î. Hr.); faimoase discursuri politice: Catilinarele; Filipicele; lucrări filosofice: Despre îndatoriri; Despre natura zeilor; este asasinat la porunca împăratului Antonius

194

2506

Strada Ciheiului

Localitate aflată la cca. 4 km. Est de Oradea

195

2508

Strada Cimbrului

196

2509

Strada Ciobanului

197

2511

Strada Ciocârliei

198

3035

Strada Ciprian Porumbescu

Compozitor român (1853 - 1883); a studiat la Viena; principalele lucrări: Crai Nou, Balada, Serenada

199

2513

Strada Cireşilor

200

2515

Strada Ciucaşului

Vârf în munţii omonimi 1954 m alt

201

2516

Strada Ciucului

Depresiune înaltă aflată în zona de curbură dintre Carpaţii Orientali şi cei Meridionali

202

2517

Strada Clopoţeilor

203

2518

Strada Cloşca

Unul dintre liderii răscoalei ţărăneşti de la 1784; capturat de oştile imperiale a fost executat în 28.02.1785 la Alba Iulia

204

2520

Strada Codrilor

205

2523

Strada Colinelor

206

2526

Strada Comarnicului

Localitate în jud Prahova; zonă turistică; râu

207

2528

Strada Cometei

208

2530

Strada Constantin Brâncoveanu

Domn al Ţării Româneşti (1688 - 1714); ultimul mare domn pământean român; a dus o subtilă politică de echilibru între austrieci, turci şi ruşi; ctitor de monumente: biserica Fundenii Doamnei, palatul Mogoşoaia, Biserica Măgureni, Hurezi, palatul potlogi etc; stilul său devine unul clasic "stilul brâncovenesc"; bun organizator de ţară, unul din cei mai bogaţi suverani ai momentului, ucis înpreună cu fii săi la Istambul pentru trădareaSemilunii, canonizat de biserica ortodoxă

209

2533

Strada Constantin Brâncuşi

Sculptor (1876 - 1957); faimos sculptor român, unul din cei mai importanţi maeştrii ai veacului XX; opere: Coloana infinitului; Poarta sărutului; Sărutul; Pasărea măiastră; Cuminţenia pământului; Masa tăcerii etc; reprezentat în toate marile muzee ale lumii

210

3241

Strada Constantin Brăiloiu

211

2592

Strada Constantin Dobrogeanu Gherea

Om politic (1855 - 1920); social-democrat; teoretician socialist; opera: Ce vor socialiştii români?; Concepţia materialistă a istoriei; Neoiobăgia

212

2442

Strada Constantin I. Nottara

Mare actor român (1859 - 1935); sute de roluri memorabile; profesor la Conservatorul Dramatic din Bucureşti

213

3083

Strada Constantin Mille

Publicist şi scriitor (1861 - 1927); activist social-democrat; Proprietar din 1895 al ziarului Adevărul

214

2537

Strada Constantin Noica

Filosof (1909 - 1987); ataşat iniţial trăirismului a evoluat spre un spiritualism constructiv; mentor al "Şcolii de la Păltiniş"; opera: Pagini despre sufletul românesc; Despărţirea de Goethe; Rostirea filosofică românească etc.

215

2538

Strada Constantin Tănase

Mare actor de revistă (1880 - 1945), elev al lui C. Nottara; în 1919 înfiinţează teatrul de revistă Cărăbuş unde până în 1945 montează peste 70 de reviste, multe cu puternice satire politice

216

2540

Strada Constanţei

Judeţ şi capitală de judeţ; cel mai mare port al României, cca. 300.000 loc; mare centru industrial, port şi centru turistic

217

2541

Strada Constructorilor

218

2543

Strada Copacilor

219

2545

Strada Coralilor

220

2598

Strada Coriolan Hora

Pictor (1928 - 1991), şeful secţie de artă la muzeul orădean; preşedinte al U.A.P.- filiala Oradea; opera: Natură statică; Pescari pe Dunăre; Peisaj citadin etc.

221

2993

Strada Coriolan Pop

Membru în Consiliul Naţional al Partidului Naţional Român din Transilvania; director de bancă; a avut un rol major în activitatea prounionistă de la sfârşitul primului război mondial; decorat de regele Carol I în 1914

222

3038

Strada Corneliu Baba

Pictor (1906 - 1997); prof. la univ din Iaşi şi Bucureşti; expresionist; opere: Odihnă pe câmp; Arlechin; Portret de fată etc

223

2547

Strada Corneliu Coposu

Om politic (1916 - 1995); membru marcant al P.N.Ţ. între 1937 - 1947; închisoare politică 1947 - 1964; lider după 1989 al reînfiinţatului P.N.Ţ.

224

3222

Strada Corneliu Zdrehuş

225

2549

Strada Corniţelului

226

2550

Strada Cornului

227

2552

Strada Cosminului

Codrii în nordul Bucovinei, azi în Ucraina, unde Ştefan cel Mare a obţinut în anul 1497 o mare victorie împotriva oştilor polone

228

2392

Strada Costache Negruzzi

Scriitor de factură romantică (1808 - 1868); director al Teatrului Naţional din Iaşi; lucrări importante: Aprodul Purice, Negru pe alb, traducător

229

2556

Strada Cotnari

Localitate în Moldova; este centrul uneia dintre cele mai faimoase podgorii din România

230

2558

Strada Coziei

Mănăstire în jud. Vâlcea, construită la începutul sec. al XV-lea de domnul Ţării Româneşti, Mircea cel Bătrân; necropola familiei

231

2560

Strada Cramei

232

2562

Strada Crângului

233

2563

Strada Crinului

234

2564

Strada Crişan

Unul dintre liderii răscoalei ţărăneşti de la 1784; capturat de oştile imperiale s-a spânzurat în temniţa de la Alba Iulia, în februarie 1785

235

2566

Strada Crişului

Râu care străbate jud. Bihor şi Oradea (Repede), unindu-se în Ungaria cu celelalte două Crişuri (Negru, Alb); 136 km.

236

2567

Strada Crivăţului

237

2568

Strada Crizantemelor

238

2570

Strada Cucului

239

2571

Strada Culegătorilor

240

2572

Strada Cuza Vodă

Domnitor şi unificator al Moldovei şi Ţării Romăneşti (1820 - 1873); participă la revoluţia din 1848 din Moldova; ocupă funcţii administrative în deceniul VI al sec. XIX; dublă alegere de domn la 5 şi 24 ian. 1859 la Iaşi şi Bucureşti; reforme moderne: administrativă, militară, a poştei, agrară etc; în 11.02.1866 este silit să abdice; moare în exil, în Germania

241

3048

Strada Czárán Gyula

Mare proprietar şi întreprinzător (1847 - 1906); pune bazele exploatării pe baze industriale a Munţilor Apuseni

242

3201

Strada Daliei

243

2577

Strada Dâmboviţei

Râu, izvorăşte din masivul Făgăraşului, străbate Bucureştiul şi se varsă în Dunăre; 268 Km.

244

2578

Strada Dâmbului

245

3267

Strada Dante Alighieri

246

3086

Strada Dealului

247

2581

Strada Delfinului

248

2582

Strada Deltei

Delta Dunării, cea mai mare din Europa cca. 4600 kmp., variate specii de plante, peşti şi păsări; turism

249

3141

Strada Denis Diderot

Denis Diderot (1713 - 1784) - enciclopedist francez

250

2585

Strada Depoului

251

2586

Strada Depozitului

252

2587

Strada Digului

253

3009

Strada Dimitrie Bolintineanu

Poet şi prozator (1819 - 1872); om politic, ministru de externe sub Cuza; Florile Bosforului; Ştefan cel Mare şi maica sa; Invocaţie etc.

254

2589

Strada Dimitrie Cantemir

Savant enciclopedist (1673 - 1723); opera Descriptio Moldaviae, Istoria Imperiului Otoman etc; membru al Academiei berlineze; domn al Moldovei (1710 - 1711); aliat cu Petru cel Mare pierde lupta cu turcii de la Stănileşti în 1711, exilat în Rusia

255

2590

Strada Dinicu Golescu

Iluminist (1777 - 1830); boier muntean; iluminist; înfiinţează numeroase şcoli; opera: Însemnare a călătoriei mele, în fapt primul jurnal de călătorie din literatura română

256

2591

Strada Dobreştilor

Localitate minieră în jud. Bihor

257

2593

Strada Dobrogei

Provincie aflată în estul României între Dunăre şi Marea Neagră; cuprinde jud. Constanţa şi Tulcea; din 1417 până la 1878 este ocupată de Imperiul Otoman; după acea dată este alipită României independente

258

2477

Strada Doctor Carol Davila

Medic şi farmacist (1832 - 1884); organizator al serviciului sanitar militar şi ocrotirea sănătăţii publice în România; publică Farmacopeea română

259

2888

Strada Doctor Louis Pasteur

Chimist şi biolog francez (1822 - 1895); membru al Academiei franceze; cercetător al proceselor de fermentaţie; descoperirea unor agenţi patogeni şi a unor vaccinuri; pune bazele imunologiei

260

2925

Strada Doctor Victor Babeş

Medic (1854 - 1926); Membru al Academiei Române; unul dintre fondatorii microbiologiei moderne; un prim tratat de bacteriologie

261

2594

Strada Doina

262

2596

Strada Dornei

Râu şi staţiune turistică în Moldova

263

2597

Strada Dorobanţilor

Unităţi militare pedestre din armata română; devin faimoşi mai ales în urma campaniei din Bulgaria din anii 1877 - 1878

264

3014

Strada Dragoş Vodă

Întemeietorul Moldovei, în anul 1359, când ajutat de un grup de cneji maramureşeni , cu sprijinul regalităţii maghiare, organizează nucleul viitorului stat

265

2599

Strada Drăgăşanilor

Vestită podgorie aflată în arealul Subcarpaţilor Munteniei, jud Vâlcea

266

2601

Strada Drumul Hotarului

267

2606

Strada Duiliu Zamfirescu

Scriitor şi academician (1858 - 1922); diplomat; opera: Ciclul Comăneştilor; traducător

268

2608

Strada Dumbravei

269

3108

Strada Dumitru Chirilă

270

2611

Strada Dunărea

Fluviu, al doilea ca mărime din Europa 2857 km.; 1075 km. pe teritoriul României

271

2615

Strada Ecaterina Teodoroiu

Sublocotenent în armata română în primul război mondial (1894 - 1917); cade la 23 aug. 1917 în bătălia de la Mărăşeşti

272

2977

Strada Ecaterina Varga

Conducătoare a protestelor antiiobăgeşti din M-ţii Apuseni (1802 - 1858); arestată în 1847, primeşte ani grei de temniţă la Alba Iulia

273

2617

Strada Eforiei

Zonă unde s-a aflat un vechi spital, azi dispărut.Una dintre cele mai mari iniţiative private din cele două Principate Române de dinainte de Unire a fost Eforia Spitalelor Civile

274

3071

Strada Eftimie Murgu

Lider al revoluţiei de la 1848 din Banat (1805 - 1870); profesor de filosofie la Iaşi şi Bucureşti

275

3004

Strada Elanului

276

3265

Strada Emil Cioran

277

2621

Strada Emil Gârleanu

Scriitor (1878 - 1914); sămănătorist; opera: Bătrânii; Nucul lui Odoba; Din lumea celor care nu cuvântă

278

2623

Strada Emil Isac

Poet şi publicist (1886 - 1954); activist pentru unire; opera: Poezii

279

2625

Strada Emil Racoviţă

Biolog (1868 - 1947); preşedinte al Academiei Române (1927 - 1929) şi profesor la Univ. Cluj (1920 - 1947); expediţie în Antarctida (1899); înfiinţează la Cluj primul institut de speologie din lume;

280

3263

Strada mile Zola

281

2628

Strada Emilian Mircea Chitul

Elev (1977 - 1994) s-a înecat încercând să salveze doi copii din apele Crişului Repede

282

3131

Strada Episcop Bémer László

Canonic (1788 - 1862) şi episcop romano-catolic de Oradea din 1843; publică în anul 1849 declaraţia de independenţă a Ungariei de Austria; participă la revoluţia din 1848

283

2994

Strada Episcop Demetriu Radu

Ierarh greco-catolic (1861 - 1920); studii la Roma; 1896 episcop de Lugoj, ridică clădirea noului seminar diecezan; 1903 episcop de Oradea; moare în urma atentatului bolşevic de la Senat

284

3183

Strada Episcop dr. Vasile Coman

285

3049

Strada Episcop Efrem Beniamin

Menţionat în Diploma Leopoldină din 4.03.1695 drept primul episcop ortodox din părţile Oradiei

286

2804

Strada Episcop Ioan Alexi

Ierarh greco-catolic (1801 - 1863); preot şi canonic al diecezei orădene; între 1854 - 1863 episcop unit de Gherla

287

2942

Strada Episcop Ioan Suciu

Ierarh greco-catolic (1907 - 1953- închisoarea de la Sighet); episcop auxiliar de Oradea (1940 - 1947); episcop auxiliar de Blaj (1947 - 1948); arestat în toamna lui 1948; a scris cărţi religioase

288

2644

Strada Episcop Mihai Pavel

Ierarh greco-catolic (1827 - 1902); studii la Viena; episcop de Gherla (1873 - 1879); din 1879 episcop de Oradea; a ridicat numeroase şcoli

289

2933

Strada Episcop Nicolae Popovici

Ierarh ortodox (1903 - 1960); în anul 1936 devine episcop ortodox de Oradea, fiind unul din cei mai tineri înalţi ierarhi; expulzat în 1940 de autorităţile maghiare, revine în 1945

290

3050

Strada Episcop Petru Hristofor

Episcop ortodox de Oradea (1708 - 1712)

291

2631

Strada Episcop Roman Ciorogariu

Ierarh ortodox (1852 - 1936); în 1917 devine vicar-eparhial la Oradea; în 1920 devine episcop de Oradea, instituţie reînfiinţată prin strădaniile sale: autor al memoriilor Zile trăite (1926)

292

2717

Strada Episcop Sulyok István

Primul episcop reformat după 1918; din 16 august 1921 conduce nou înfiinţata Episcopie reformată de pe lângă Piatra Craiului; (1859 - ?)

293

3043

Strada Episcop Valerian Zaharia

Ierarh ortodox (1905 - 1996); ierodiacon (1932); este înălţat la rangul de episcop al Oradiei (1951 - 1969); a publicat numeroase volume de literatură teologică

294

3157

Strada Episcop Vasile Hossu

295

2645

Strada Erkel Ferenc

Muzician (1810 - 1893); autor al operei Ştefan cel Sfânt

296

2956

Strada Erou Marius Cosma

Erou al revoluţiei române din anul 1989

297

2646

Strada Eroului Necunoscut

Monument în Parcul Carol din Bucureşti reprezentând osemintele unui ostaş necunoscut căzut în primul război mondial

298

3112

Strada Eugen Groza

299

3266

Strada Eugen Lovinescu

300

3111

Strada Eugen Potoran

301

3215

Strada Eugeniu Carada

302

3240

Strada va Heyman

303

3110

Strada Fábian Imre

304

2647

Strada Fabricilor

305

2649

Strada Fagului

306

2575

Strada Fagurelui

307

2651

Strada Fântânilor

308

2653

Strada Făcliei

309

2655

Strada Făgăraşului

Oraş aflat la poalele lanţului muntos omonim; cca. 30.000 loc; cetate medievală sec XV; M-ţii Făgăraş sunt cei mai înalţi din România,vf. Moldoveanu 2544 m

310

2657

Strada Făgetului

Pădure de lângă Cluj

311

3059

Strada Fekete Iosif

Sculptor (1903 - 1979); unul dintre cei mai importanţi sculptori orădeni; cca. 50 de creaţii în colecţia muzeului orădean

312

2658

Strada Feldioarei

Oraş la nord de Braşov; cca 10.000 loc; cetate medievală din sec XIII

313

2661

Strada Feleacului

Deal şi localitate lângă Cluj; biserică ortodoxă ridicată cu banii lui Ştefan cel Mare

314

3185

Strada Fényes Szabolcs

315

2897

Strada Fernando Magellan

Navigator portughez (1480 - 1521); conchistador în tinereţe, se pune după 1517 în slujba Spaniei; în sept 1519 începe marea expediţie în jurul lumii trecând prin strâmtoarea dintre Atlantic şi Pacific care îi va purta numele

316

2668

Strada Floricelelor

317

2669

Strada Fluieraşului

318

2671

Strada Fluturilor

319

3019

Strada Fluviului

320

3028

Strada Francisc Hubic

Compozitor şi dirijor (1883 - 1947); prof. la Beiuş; 1924 - 1947 prof la Academia teologică din Oradea; înfiinţează Conservatorul popular de muzică

321

3027

Strada Franz Joseph Haydn

Compozitor austriac 1732 - 1809); a compus peste 100 simfonii; 50 sonate de pian

322

3033

Strada Franz Schubert

Compozitor austriac (1797 - 1828); autor a peste 600 de lieduri; simfonii (Neterminata)

323

2672

Strada Frasinului

324

2674

Strada Frunzei

325

2676

Strada Frunzişului

326

2678

Strada Furnicii

327

3094

Strada G.M.Samarineanu

Publicist (1893 - 1959); redactor la seriile a II-a şi a treia a revistei orădene Familia

328

3047

Strada Gábor József

1893 - ?; actor al teatrului orădean (1940 - 1946)

329

2681

Strada Gala Galaction

Pseudonim Grigore Pişculescu; scriitor (1879 - 1961); membru al Academiei Române; prof. la fac. de teologie din Cernăuţi şi Bucureşti; opera: De la noi la Cladova; Moara lui Călifar; La vulturi; Papucii lui Mahmud etc

330

2683

Strada Galileo Galilei

Filosof, fizician şi astronom italian (1564 - 1642); unul dintre întemeietorii mecanicii ca ştiinţă;

331

2685

Strada Garoafei

332

2969

Strada Gavriil Musicescu

Compozitor român (1847 - 1903); prof. la Iaşi şi dirijor al corului Mitropoliei din Iaşi; muzică bisericească

333

2937

Strada General David Praporgescu

General (1865 - 1916), cade în luptă pe Valea Oltului

334

3024

Strada General Eremia Grigorescu

General (1863 - 1919; ministru de război; s-a afirmat ca şi comandant de divizie pe frontul de la Oituz

335

2692

Strada General Gheorghe Magheru

General şi om politic (1804 - 1880); unul din liderii revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească; deputat în Adunările ad-hoc din Muntenia

336

3217

Strada General Gheorghe Mărdărescu

337

3007

Strada General Henri Mathias Berthelot

General francez (1861 - 1931); ca şef al Misiunii militare franceze în România în primul război mondial a contribuit la reorganizarea armatei române; membru de onoare al Academiei Române

338

2926

Strada General Leonard Mociulschi

General-maior(1889 - 1979); comandant al diviziei de vânători de munte; după 1947 eliminat din armată, a făcut închisoare politică

339

2998

Strada General Nicolae Şova

General (1885 - 1966); merite pe frontul de est şi vest; general corp de armată; arestat sub regimul comunist

340

2779

Strada General Traian Moşoiu

General; comandant al armatei de Transilvania în primul război mondial; la 20 aprilie 1919 intră în Oradea, eliberând oraşul; viitor ministru în mai multe legislaturi

341

2697

Strada George A. Petre

Preot şi scriitor (1900 - ?); redactor la revistele Cele trei Crişuri; Aurora; Gazeta de Vest; publică versuri şi traduceri din lb. Maghiară

342

3100

Strada George Bacaloglu

Prefect al jud. Bihor; director al Reuniunii "Cele Trei Crişuri" din Oradea

343

3264

Strada George Bacovia

344

2698

Strada George Bariţiu

Om politic transilvănean (1812 - 1893); unul dintre fruntaşii revoluţiei ardelene de la 1848; adept al liberalismului; activist al Partidului Naţ. Român din Transilvania; editor al Gazetei de Transilvania, autor al lucrării Istoria Transilvaniei

345

2700

Strada George Bota

Pedagog şi publicist (1886 - 1957); fac. de filosofie şi drept din Bucureşti; prof la Beiuş şi Oradea; colaborator la Familia; Cele trei Crişuri; Beiuşul etc.

346

2703

Strada George Călinescu

Istoric literar şi romancier (1899 - 1965); opera Enigma Otiliei, Bietul Ioanide , Scrinul negru (1960); lucrarea fundamentală este impresionanta Istoria literaturii române (1941); prof. la univ. Bucureşti; om politic, deputat

347

2705

Strada George Coşbuc

Poet ardelean (1866 - 1918); redactor la Tribuna în Sibiu şi la Vatra; opera: Fire de tort, Cântece de vitejie

348

3045

Strada George Emil Palade

Om de ştiinţă român (n. 1912 Iaşi); emigrat în S.U.A. în 1946; între 1948 - 1972 predă la Rockfeller Institute; cercetări în domeniul structurii celulei; premiul Nobel pentru medicină în 1974

349

2706

Strada George Enescu

Compozitor, dirijor şi pianist (1881 - 1957) membru al Academiei Române; prof la univ. din Paris, Siena şi Illinois; două rapsodii române; trei simfonii; trei suite de orchestră; sonate; opera Oedip; etc.

350

2708

Strada George Topârceanu

Poet (1886 - 1937); membru corespondent al Academiei Române; Parodii originale, Balade vesele şi triste, Migdale amare etc; publicist

351

2738

Strada George Vâlsan

Geograf (1885 - 1935), membru al Academiei Române; Studii antropogeografice

352

2718

Strada George Washington

Om politic, general american (1732 - 1799); unul dintre liderii războiului de independenţă american; preşedinte al S.U.A. (1789 - 1797)

353

2723

Strada Gheorghe Asachi

Poet şi nuvelist (1788 - 1869); doctor în filosofie la Lemberg; întemeietor al presei româneşti din Moldova: Albina Românească (1829); opera: Fabule alese; Poezii

354

3160

Strada Gheorghe Ciuhandu

355

2727

Strada Gheorghe Dima

Compozitor (1847 - 1925); membru de onoare al Academiei Române; autor a numeroase corururi şi lieduri

356

3066

Strada Gheorghe Doja

Mic nobil secui, conducător al marii răscoale din Transilvania din anul 1514; ars de viu după înfrângerea acesteia

357

2802

Strada Gheorghe Ionescu-Şişeşti

Agronom (1885 - 1965); bune bazele şcolii române de agricultură exprimentală; membru FAO

358

2730

Strada Gheorghe Lazăr

Iluminist, fondator al învăţământului în lb. română în Ţara Românească (1779 - 1823); fondator al şcolii de la Sf. Sava

359

2974

Strada Gheorghe Pop de Băseşti

Lider politic transilvănean (1835 - 1919); iniţiator al Mişcării Memorandiste la 1892; preşedinte al Partidului Naţional Român din Transilvania şi Banat (1903 - 1919)

360

2735

Strada Gheorghe Şincai

Istoric şi filolog iluminist ardelean (1754 - 1816); membru marcant al Şcolii Ardelene; Hronica românilor şi a mai multor neamuri; Elementa linguae daco-romanae sive valachicae; publică şi manuale şcolare

361

3105

Strada Gheorghe Tulbure

362

2736

Strada Gheorghe Ţiţeica

Matematician (1873 - 1939); membru al Academiei Române; profesor la Politehnica din Bucureşti; unul dintre creatorii geometriei diferenţiale

363

2741

Strada Gheorghinelor

364

2743

Strada Golfului

365

2745

Strada Gorunului

366

2746

Strada Govorei

Băi vestite din jud Vâlcea

367

2748

Strada Grâului

368

2749

Strada Graurilor

369

2752

Strada Grădina de fragi

370

2754

Strada Grădinarilor

371

2755

Strada Greierului

372

2758

Strada Grigore Irofte

Caporal în divizia Tudor Vladimirescu; mort în octombrie 1944 în luptele pentru eliberarea Oradiei

373

3062

Strada Grigore Moisil

Matematician (1906 - 1973); părintele informaticii româneşti

374

2760

Strada Grigore Ureche

Cronicar moldovean (1590 - 1647); studii la Liov; mare spătar şi mare vornic; scrie Letopiseţul Ţării Moldovei de la 1359 la 1594; a fost primul care a afirrmat originea latină a românilor.

375

2762

Strada Griviţei

Loc unde în anul 1877 armata română a obţinut o mare victorie contra turcilor în Războiul de independenţă; ateliere C.F.R. în Bucureşti unde în februarie 1933 au avut loc greve şi ciocniri dure între manifestanţi şi armată

376

2764

Strada Gurghiului

Trecătoare între Moldova şi Transilvania; munţi, vf Saca 1776 m. Alt

377

2767

Strada Gutuilor

378

3090

Strada Hack Halasi Gyula

Actor (1891 - 1977); la secţia maghiară a Teatrului din Oradea (1941 - 1977); distins cu numeroase premii de-a lungul carierei

379

3227

Strada Hadrian Daicoviciu

380

2769

Strada Harghitei

Judeţ în estul Transilvaniei, 6610 kmp; cca. 350.000 loc, municipiu reşedinţă de judeţ - Odorheiu Secuiesc; munţi, vf. Harghita 1800 m. alt.

381

2770

Strada Haţegului

Depresiune în sud-vestul Transilvaniei; oraş, cca. 12.000 loc; numeroase biserici ortodoxe de sec. XII - XIV şi cetăţi medievale ale cnejilor locali

382

3002

Strada Henri Coandă

Inginer şi savant (1886 - 1972); a conceput în 1910 primul avion cu reacţie din lume; descoperă "efectul Coandă"

383

2773

Strada Henrik Ibsen

Dramaturg norvegian (1828 - 1906); părintele teatrului modern european

384

2771

Strada Herbert Spencer

Filosof, sociolog şi psiholog englez (1820 - 1903); unul din întemeietorii pozitivismului; evoluţionist; publică Sistem de filosofie sintetică

385

2775

Strada Herculane

Staţiune balneo-climaterică în jud Caraş-Severin, pe Valea Cernei

386

2776

Strada Horea

Lider al răscoalei din 1784, tras pe roată la Alba Iulia în 28.02. 1784

387

3026

Strada Hortensiei

388

2778

Strada Horváth Imre

Poet (1906 - 1993); activează la Oradea; opera: Casa galbenă; Oradea etc

389

3304

Strada Hoványi Gyula

390

2782

Strada Iacobinilor

Membri ai celei mai radicale grupări din perioada revoluţiei franceze (1789 - 1794)

391

2784

Strada Ialomiţei

Râu, izvorăşte din M-ţii Leaota şi se varsă în Dunăre; 410 km

392

3148

Strada Iancu de Hunedoara

393

2785

Strada Iasomiei

394

3303

Strada Iederei

395

2786

Strada Ilie Cristea

(1892 - 1958) publicist bihorean născut la Leheceni, autor al unor scrieri de factură antifascistă

396

2788

Strada Independenţei

Aniversare a zilei de 9 mai 1877

397

2790

Strada Industriei

398

2792

Strada Inului

399

2812

Strada Ioan Budai-Deleanu

Scriitor şi cărturar (1760 - 1820); membru al Şcolii Ardelene; lucrarea cea mai faimoasă: Ţiganiada

400

2796

Strada Ioan Ciordaş

Avocat (1877 - 1919); preşedinte al filialei Beiuş a Partidului Naţional Român; asasinat în 3.04. 1919 de un grup de secui

401

3130

Strada Ioan Corneli

402

3233

Strada Ioan Pop Reteganul

403

2822

Strada Ioan Raţiu

Fruntaş naţional ardelean (1828 - 1902); participant la revoluţia din 1848; iniţiator al Pronunciamentului de la Blaj (1868) şi al Memorandumului (1892); preşedinte între 1892 - 1902 al Partidului Naţional Român din Transilvania

404

3281

Strada Ion Agârbiceanu

405

2806

Strada Ion Bogdan

Istoric (1864 - 1919), membru al Academiei Române; fondatorul studiilor de slavistică în România; editor de documente

406

3151

Strada Ion Bradu

407

2814

Strada Ion Buteanu

Pedagog (1848 - 1914); director între anii 1889 - 1907 la Liceul Samuil Vulcan din Beiuş; deputat de Beiuş în parlamentul de la Pesta

408

2817

Strada Ion Ghica

Scriitor şi economist (1816 - 1897); fruntaş al revoluţiei muntene de la 1848 şi al mişcării unioniste; preşedinte al Academiei Române

409

2780

Strada Ion Heliade Rădulescu

Poet, fabulist, dialectician (1802 - 1872) opera: Gramatica (1828), Despre versificaţie (1838), Diverse; Zburătorul etc; lider al revoluţiei muntene de la 1848; deputat; primul preşedinte al Academiei Române (1867)

410

3190

Strada Ion Irimescu

411

3143

Strada Ion Isaiu

Ion Isaiu - jurist, diplomat, viceconsul la Oradea intre anii 1940 - 1944 in anii Dictatului de la Viena, publicist, in anul 1944 a salvat zeci de evrei oradeni cu masina consulatului roman.

412

2820

Strada Ion Luca Caragiale

Scriitor şi om de teatru (1852 - 1912); piese celebre: O noapte furtunoasă; Năpasta; O scrisoare pierdută; toate sunt incluse în ciclurile Momente şi Comedii; fondator al ziarului Moftul român

413

3216

Strada Ion Mihalache

414

3041

Strada Ion Musceleanu

Pictor (1903 - 1998); studii la Academia de Artă din Bucureşti; unul din cei mai mari pictori români contemporani

415

2971

Strada Ion Păun Pincio

Poet (1868 - 1895); simpatizant al stângii, poezie socială: Versuri şi proză, apărută postum

416

2823

Strada Ion Vidu

Compozitor, dirijor şi folclorist (1863 - 1931); lucrări corale - Ana Lugojana; culegător de folclor

417

3096

Strada Iosif Pervain

Critic literar (1915 - 1982); primul rector al Institutului din Oradea;

418

2826

Strada Iosif Vulcan

Scriitor, dramaturg şi publicist (1841 - 1907); opere: Poezii (1866); Lira mea (1882); redactor (1865 - 1907) al revistei Familia la Budapesta şi Oradea

419

2610

Strada Isaak Dunaevski

Compozitor rus (1900 - 1955); muzică de estradă; operete etc.

420

2833

Strada Islazului

421

2828

Strada Italiană

Stat în sudul Europei 301252 kmp; cca. 60.000.000 locuitori; capitala Roma

422

2830

Strada Iuliu Maniu

Om politic (1873 - 1953- închisoarea de la Sighet); lider al Part. Naţ. Român din Transilvania; lider al mişcării unioniste din 1918, şef al Part. Naţ. Ţărănesc în mai multe rânduri după 1926, ministru şi prim-ministru în mai multe guverne

423

3208

Strada Iustin Popfiu

424

3224

Strada Iványi Ödön

425

2831

Strada Iza

Râu în nordul Maramureşului

426

2836

Strada Izvorului

427

2838

Strada Înfrăţirii

428

2839

Strada Îngustă

429

3276

Strada János Bolyai

430

2844

Strada Janus Pannonius

Poet latinist de origine croată (sec. XV)

431

2848

Strada Jean Calvin

Reformator religios francez (1509 - 1564); autor al lucrării Instituţia religiei creştine; devenită bază a religiei cultului reformat

432

3232

Strada Jean Jacques Rousseau

433

2850

Strada Jean Jaures

Om politic francez (1859 - 1914); lider şi teoretician socialist

434

3230

Strada Jean Săndulescu

435

2852

Strada Jimboliei

Localitate în sudul jud. Timiş; punct de trecere a frontierei în Serbia

436

2854

Strada Jiului

Râu, izvorâşte din M-ţii Parângului; se varsă în Dunăre 331 km. Lungime

437

2766

Strada Johann Gutenberg

Tipograf german (1400 - 1468); a inventat în Europa tiparul cu litere mobile (cca. 1440); editor în lb. latină a Bibliei

438

2855

Strada Johann Strauss

Compozitor vienez (1825 - 1899); valsuri, operete: Liliacul înflorit; Voievodul ţiganilor etc

439

2857

Strada Jókai Mór

Romancier maghiar (1825 - 1904); participă la revoluţia din martie 1848 la Pesta; romane: Imagini din Ardeal; Ultimul paşă din Buda; Carinus; Piese de Teatru; Noul moşier; Fiii omului cu inima de piatră; Cetatea fără nume etc

440

2859

Strada Juhász Gyula

Poet maghiar (1883 - 1937); opera: Prometheus; Dragă mamă; Credo etc.

441

2920

Strada Jules Verne

Scriitor francez (1828 - 1905); faimos pentru numeroasele romane care prezic viitoare mari cuceriri ştiinţifice: De la pământ la lună; Insula misterioasă; Castelul din Carpaţi, 20000 de leghe sub mări etc

442

3285

Strada Jupiter

443

3107

Strada Jurcsák Tibor

444

3231

Strada K. Nagy Sándor

445

3248

Strada Kabos Endre

446

2862

Strada Kiev

Capitala Ucrainei; principalul centru economic, financiar şi cultural al ţării; cca. 3.000.000 mil loc.

447

2867

Strada Lacul Roşu

Lac în jud Harghita format prin alunecări de teren în sec. XIX; cca. 13 ha.

448

3005

Strada Lalelelor

449

2869

Strada Lanului

450

3193

Strada Lascăr Catargiu

451

2919

Strada Lăcrămioarelor

452

2870

Strada Lămâiţei

453

2871

Strada Lăpuşului

Depresiune lângă M-ţii Ţibleşului, cu centrul La Tg. Lăpuş

454

2872

Strada Leagănului

455

2873

Strada Lebedei

456

2875

Strada Leonardo da Vinci

Pictor florentin (1452 - 1519); lucrări faimoase: Cina cea de taină (1498); Gioconda (1513); Sf Ana Maria şi copilul Isus; publică câteva tratate de anatomie umană.

457

2876

Strada Libelulei

458

2931

Strada Libertăţii

459

2877

Strada Licuricilor

460

2878

Strada Liliacului

461

2879

Strada Lipovei

Oraş pe Mureş la est de Arad, în jud. Arad; cca. 20.000 loc, băi

462

2880

Strada Lirei

463

2881

Strada Lisabonei

Capitala Portugaliei; cel mai important port şi centru industrial, bancar şi turistic al ţării; peste 2.500.000 loc

464

2882

Strada Liszt Ferenc

Compozitor maghiar (1811 - !886); autor de simfonii; oratorii etc

465

3082

Strada Livezilor

466

3192

Strada Liviu Borcea

467

2885

Strada Liviu Rebreanu

Scriitor ardelean (1885 - 1944); opera Ion, Pădura spânzuraţilor, Ciuleandra, Golanii, Adam şi Eva; Răscoala, etc; preşedinte a Societăţii Scriitorilor români şi director al Teatrului Naţional din Bucureşti

468

2886

Strada Locomotivei

469

3011

Strada Locotenent colonel Ion Buzoianu

Colonel în divizia Tudor Vladimirescu; mort în octombrie 1944 în luptele pentru eliberarea Oradiei

470

2887

Strada Lotrului

Munţi în Carpaţii Meridionali; în masivul Parâng; Vf. Ştefleşti 2244 m; râu, afluent al Oltului 76 km. Lungime

471

2420

Strada Louis Blériot

Aviator francez(1872 - 1936); în anul 1909 realizează prima traversare cu avionul a Canalului Mânecii

472

2889

Strada Luceafărului

473

2890

Strada Lucian Blaga

Poet şi filosof (1895 - 1961); prof univ. la univ. din Cluj; academician; principalul reprezentant al gândirismului; opera Orizont şi stil; Spaţiul mioritic; Pietre pentru templul meu; Luntrea lui Charon; Trilogia cunoaşterii etc

474

3102

Strada Lucian Drimba

475

3103

Strada Lucreţia Suciu

476

2891

Strada Lugojului

Oraş în jud Timiş; cca. 35.000 loc; tradiţie în învăţământul românesc înainte de 1918

477

2892

Strada Luminiţei

478

2893

Strada Lungă

479

2894

Strada Lunii

480

2895

Strada Macului

481

3104

Strada Maczalik Alfréd

482

2896

Strada Madách Imre

Scriitor şi publicist maghiar (1823 - 1864); celebru pentru poemul Tragedia omului (1861)

483

2898

Strada Magheranului

484

2899

Strada Magnoliei

485

2901

Strada Malului

486

2902

Strada Mangaliei

Oraş în sudul litoralului românesc; cca. 30.000 loc; important centru turistic; şantier şi port naval

487

2903

Strada Maramureşului

Judeţ în extremitatea de nord a României; 6215 kmp; cca. 500.000 loc; municipiu reşedinţă - Baia Mare

488

2904

Strada Margaretei

489

2905

Strada Marin Preda

Romancier (1922 - 1980); unul dintre cei mai de succes scriitori postbelici români; Întâlnirea din pământuri; Moromeţii I - II; Viaţa ca o pradă; Delirul; Cel mai iubit dintre pământeni etc.

490

3278

Strada Marin Sorescu

491

3300

Strada Marte

492

3003

Strada Martin Andersen-Nexö

Scriitor danez (1869 - 1954); opera: Pelle cuceritorul; Morten cel Roşu; scriitor realist

493

2907

Strada Matei Corvin

Rege al Ungariei (1458 - 1490); umanist, mare susţinător al artei renascentiste; este momentul de apogeu al regatului maghiar; sprijină mica nobilime ardeleană; la Cluj se păstrează casa în care s-a născut iar în centrul oraşului are un fastuos monument

494

2908

Strada Măcieşului

495

2909

Strada Măcinului

Oraş (cca. 20.000 loc.) şi munţi hercinici în judeţul Tulcea (alt max. Vf. Ţuţuianu 467 m)

496

2900

Strada Măgurei

497

3302

Strada Mălinului

498

2910

Strada Mărăşeşti

Localitate în Moldova unde în august 1917 armata română a oprit înaintarea armatei germane

499

2911

Strada Mărăşti

Localitate în Moldova unde în iulie-august 1917 armata română a oprit înaintarea armatei germane

500

2912

Strada Mărgelelor

501

2913

Strada Măslinului

502

2914

Strada Mediaşului

Oraş în jud. Sibiu; cca. 35.000 loc; catedrală gotică din sec. XV

503

2915

Strada Mehedinţi

Judeţ în vestul Olteniei; 4900 kmp; cca. 300.000 loc; municipiu reşedinţă - Drobeta Turnu Severin

504

2916

Strada Meiului

505

2918

Strada Menumorut

Voievod bihorean, pomenit în Cronica lui Anonymus (cca. 900 d.Hr.); lupta la Biharea cu căpeteniile maghiare

506

3306

Strada Mercur

507

2917

Strada Merilor

508

2307

Strada Mestecănişului

509

2311

Strada Meşteşugarilor

510

2313

Strada Meteorilor

511

2943

Strada Meziadului

Peşteră în M-ţii Bihorului; descoperiri arheologice preistorice şi medieval timpurii

512

2318

Strada Michelangelo

Sculptor, pictor şi arhitect italian (1475 - 1564); un geniu al Renaşterii italiene; opere: Pieta de la catedrala Sf. Petru din Roma; David; Madona cu pruncul; decorează Capela Sixtină de la Vatican; Moise; fresca Judecata de apoi etc.

513

2321

Strada Micsandrelor

514

2322

Strada Micşunelelor

515

2323

Strada Mierlei

516

2325

Strada Mihai Eminescu

Poetul naţional al românilor (1850 - 1889): Epigonii, Venere şi Madonă; Luceafărul; Sărmanul Dionis; Geniu pustiu etc; susţinută activitate publicistică la Timpul

517

2326

Strada Mihai Viteazul

Domn al Ţării Româneşti (1593 - 1601); în urma unor strălucite campanii militare Călugăreni 1595, Şelimbăr 1599, Guruslău 1601, reuşeşte în anii 1599 - 1600 să unifice în premieră Ţara Românească, Transilvania şi Moldova; va fi asasinat pe Câmpia de lângă Turda în 19 aug. 1601

518

2864

Strada Mihail Kogălniceanu

Istoric, om politic (1817 - 1891); membru al Academiei Române; publică Letopiseţele Ţării Moldaviei 3 vol.; Cronicile românilor 3 vol. Întemeiază numeroase publicaţii; unul dintre fruntaşii unionişti de la 1859; prim ministru sub Cuza; ministru

519

2327

Strada Mihail Sadoveanu

Scriitor (1880 - 1961); unul dintre cei mai mari scriitori români: vicepreşedinte al Academiei Române; opera: Hanu Ancuţei; Venea o moară pe Siret; Baltagul; Nicoară Potcoavă; Neamul Şoimăreştilor; Mitrea Cocor, Şoimii etc; om politic

520

2329

Strada Milcovului

Râu care a marcat până la unirea din 1859 graniţa din Moldova şi Ţara Românească

521

2331

Strada Mimozei

522

2332

Strada Minerilor

523

2334

Strada Mioriţei

524

2339

Strada Mircea Eliade

Istoric al religiilor, filosof (1907 - 1986); unul dintre marii savanţi ai lumii; opera: Tratat de istoria religiilor; Sacrul şi profanul; De la Zamolxis la Genghis-han; Nostalgia originilor; autor de romane: Huliganii; Maitrey; La ţigănci; Pe strada Mânt

525

3095

Strada Mircea Zaciu

Istoric şi critic literar (1928 - 2000); membru al Academiei Române; prof. la Univ CluJ; opera: coord al Dicţionarului scriitorilor români;Masca geniului; Lancea lui Ahile

526

2341

Strada Miron Costin

Cronicar moldovean (1633 - 1691); studii în Polonia; opera: De neamul moldovenilor; Cronica; Cronica Ţării Moldovei şi a Munteniei; Poema polonă; Viaţa lumii; este ucis în 1691 la porunca domnului Constantin Cantemir

527

2343

Strada Miron Pompiliu

Scriitor ardelean (1848 - 1897); născut la Ştei; membru al Junimii; publică basme populare şi traduce din Goethe, Heine etc.

528

2352

Strada Mitropolit Andrei Şaguna

Episcop şi mai apoi mitropolit al Transilvaniei; (1809 - 1873); fruntaş al revoluţiei din 1848 şi lider al Partidului Naţional Român din Transilvania; dă numele mai multor licee şi universităţi.

529

2344

Strada Moldovei

Provincie istorică românească aflată în Carpaţii Orientali şi Prut; capitala neoficială oraşul Iaşi

530

2345

Strada Molidului

531

2346

Strada Moliere

Mare dramaturg francez (1622 - 1673) pe numele adevărat Jean- Baptiste Poquelin; autor a 33 de comedii: Don Juan; Mizantropul; Bolnavul închipuit; Burhezul gentilom; Avarul; Femeile savante etc.

532

2348

Strada Moreni

Oraş în jud. Prahova; cca. 20.000 loc; important centru de exploatare a petrolului

533

2350

Strada Morii

534

2351

Strada Moscovei

Capitala Rusiei; important centru politic dar şi industrial, financiar, comercial, cultural şi turistic; cca. 10.000.000 loc

535

2353

Strada Moţilor

Nume purtat de locuitorii Munţilor Apuseni

536

2355

Strada Moviliţei

537

2359

Strada Mugurilor

538

2360

Strada Muntele Găina

Vf. În M-ţii Bihorului; 1484 m; faimos pentru Târgul de Fete ţinut anual aici

539

2362

Strada Munteniei

Provincie românească aflată între Dunăre, Olt şi carpaţii Meridionali

540

2363

Strada Murelor

541

3136

Strada Mureşului

Râu în Transilvania 803 km. din care 765 pe teritoriul României

542

2366

Strada Muşcatei

543

2369

Strada Muzeului

Instituţie înfiinţată la Oradea în anul 1896

544

2374

Strada Muzicii

545

2312

Strada N. D. Cocea

Scriitor şi publicist (1880 - 1949); romane sociale satirice: Vinul de viaţă lungă; Nea Nae; Fecior de slugă etc.

546

2465

Strada Narciselor

547

2386

Strada Navigatorilor

548

2388

Strada Năsăudului

Depresiune la vest de M-ţii Bârgăului; oraş în aceeaşi depresiune

549

2390

Strada Năvodarilor

Oraş şi staţiune la Marea Neagră, la cca 15 km. nord de Constanţa

550

2391

Strada Negoiului

Vârf în Mţii Făgăraş; 2535 m alt

551

3288

Strada Neptun

552

2468

Strada Niccolo Paganini

Violoncelist şi compozitor italian (1782 - 1840); compune 24 de capricii; 4 concerte pentru vioară şi orchestră; sonate etc

553

2395

Strada Nichita Stănescu

Poet (1933 - 1983); unul din marii poeţi români contemporani; opera: Antimetafizica, 11 Elegii; Starea poezie etc.

554

2397

Strada Nicolae Bălcescu

Istoric şi revoluţionar (1819 - 1852); membru marcant al societăţii secrete Frăţia; participă la începutul revoluţiei din Paris la 1848; lider al revoluţiei din Muntenia, membru în guvernul provizoriu; moare în exil la Palermo

555

2399

Strada Nicolae Beldiceanu

Poet (1844 - 1896); lirică erotică şi socială: Poezii; Doine

556

2401

Strada Nicolae Bolcaş

Avocat beiuşean (1882 - 1919), activist al Partidului Naţional; asasinat de un grup de secui în 3.04.1919

557

3154

Strada Nicolae Chidioşan

558

2403

Strada Nicolae Filimon

Scriitor (1819 - 1865); autor al faimosului Ciocoii vechi şi noi

559

3214

Strada Nicolae Filipescu

560

3147

Strada Nicolae Firu

Publicist şi istoric orădean interbelic; studii în Familia; Cele Trei Crişuri etc.

561

2409

Strada Nicolae Iorga

Istoric şi om politic (1871 - 1940); cel mai mare istoric român; opera lui cuprinde cca. 1000 de cărţi şi 25.000 de articole; academician; fondator de reviste culturale şi istorice; proprietar al ziarului Neamul Românesc; prim ministru, fondator de partid

562

2411

Strada Nicolae Jiga

Om de cultură, mecenat (1790 - 1870); remarcat mai ales prin Fundaţia şi internatul din Oradea care i-a purtat numele; ajutor pentru şcolile româneşti din Bihor

563

2413

Strada Nicolae Labiş

Poet (1935 - 1956), speranţă a poeziei româneşti în "obsedantul deceniu"; vol: Puiul de cerb (1956), Primele iubiri (1956); moare într-un accident de tramvai

564

2415

Strada Nicolae Teclu

Chimist (1839 - 1916); membru al Academiei Române; studii privind arderea; inventează becul cu reglare a curentului de aer; cercetări asupra gazelor etc.

565

2419

Strada Nicolae Titulescu

Om politic şi eminent diplomat (1882 - 1941); membru al Academiei Române; ministru de finanţe; de externe; delegat permanent al României şi preşedinte al Ligii Naţiunilor (1930 - 1931); a militat pentru ca România să păstreze alianţele tradiţionale

566

3226

Strada Nicolae Toma

567

2424

Strada Nicolaus Olahus

Cronicar şi umanist (1493 - 1568); opera: Hungaria; Attila; primat catolic al Ungariei

568

2426

Strada Nistrului

Fluviu în estul Europei; azi Graniţa de est a Rep. Moldova cu Ucraina şi Transnistria; se varsă în Marea Neagră; 1352 km. lungime

569

2428

Strada Nojoridului

Localitate aflată la est de Oradea, spre Băile Felix

570

2431

Strada Nordului

571

3081

Strada Nouă

572

2433

Strada Nucetului

Orăşel aflat în extremitatea sud-estică a jud. Bihor; cca. 3000 loc.

573

2435

Strada Nufărului

Plantă ocrotită care se găseşte în lacul de pe pârâul Peţa, la est de Oradea

574

2438

Strada Oaşului

M-ţii Oaşului aflaţi în extremitatea de nord-vest a României; Ţara Oaşului, în estul acestora; zonă vestită pentru portul popular şi muzica populară

575

2439

Strada Octavian Goga

Poet ardelean (1881 - 1938); unul din cei mai mari poeţi transilvăneni; opera: Clipe; Cântece fără ţară; Din umbra zidurilor; Mustul care fierbe etc; academician; om politic; şef de partid; ministru şi prim ministru; activist pentru unirea de la 1918

576

2441

Strada Odessei

Important oraş şi port ucrainian la Marea Neagră; centru cultural; cca. 1.500.000 loc.

577

3137

Strada Odobeştilor

Renumit centru viticol, lângă Focşani, pe râul Milcov

578

2445

Strada Oglinzilor

579

3072

Strada Ogorului

580

2451

Strada Oituz

Trecătoare dinspre Transilvania spre Moldova unde armatele române au blocat în vara anului 1917 înaintarea spre Moldova a trupelor germane comandate de mareşalul von Makensen

581

2452

Strada Olarilor

582

2453

Strada Olimpiadei

583

2454

Strada Olteniei

Provincie istorică aflată în sudul Carpaţilor meridionali, la vest de Olt

584

2455

Strada Olteţului

Afluent important al râului Olt

585

2457

Strada Oneştilor

Oraş în jud. Bacău; ind chimică; centrale termice; cca. 25.000 loc.

586

2463

Strada Oţelarilor

587

2464

Strada Ovid Densuşianu

Filolog şi lingvist (1873 - 1938); membru al Academiei Române; prof. la univ. Bucureşti; opera: Dicţionarul etimologic al limbii române; Literatura română modernă etc.

588

3245

Strada Ovidiu Cotruş

589

2466

Strada Padişului

Podiş în M-ţii Bihorului, faimos pentru concreţiunile calcaroase de aici (cca. 1300 m alt.); zonă turistică

590

2469

Strada Paleului

591

2471

Strada Paltinului

592

2473

Strada Pandurilor

Ostaşi aflaţi în slujba lui Tudor Vladimirescu în vremea revoluţiei de la 1821

593

2475

Strada Parângului

Masiv în Carpaţii Meridionali; vf. Parângu Mare 2518 m.

594

2486

Strada Parcului

595

2462

Strada Partenie Cosma

Avocat şi economist (1837 - 1924); facultatea de drept la Budapesta; membru al Partidului Naţional şi fruuntaş al ASTRA; deputat; senator din partea Beiuşului în primul parlament al României Mari

596

2983

Strada Pasului

597

2929

Strada Patrioţilor

598

2491

Strada Pavilioanele C.F.R.

599

2492

Strada Păcii

600

3089

Strada Pădurii

601

2497

Strada Păunului

602

2499

Strada Pelicanului

603

2501

Strada Pelinului

604

3236

Strada Perilor

605

2505

Strada Pescăruşului

606

3073

Strada Petre Ispirescu

Scriitor (1830 - 1887); unul dintre marii povestitori români: Basmele românilor

607

3213

Strada Petre P. Carp

608

2507

Strada Petre Ţuţea

Filosof ((1902 - 1991); eseist; opera: Aristotel şi arta; Între Dumnezeu şi neamul meu

609

3239

Strada Petru Maior

610

2510

Strada Petru Rareş

Domn al Moldovei (1527 - 1538; 1541 - 1546); unul dintre marii voievozi moldoveni, urmaş direct a lui Ştefan cel Mare; ridică mănăstirea Probota; pictura parietală exterioară atinge sub el apogeul

611

2512

Strada Peţei

Pârâu cu apă termală; izvorăşte din zona Haieu şi se varsă în Crişul Repede la vest de Oradea

612

3078

Strada Piatra Craiului

Munte aflat în estul masivului Bucegi; parc natural

613

2793

Strada Pictor Ion Andreescu

Pictor (1850 - 1882); impresionist; opere: Stejarul; Iarnă la Barbizon; Autoportret; Profil de fată etc; membru de onoare post-mortem al Academiei Române

614

2406

Strada Pictor Nicolae Grigorescu

Pictor (1838 - 1907); mare peisagist şi portretist; întemeietor al picturii moderne române; membru de onoare al Academiei Române; opera: Portret de femeie; Autoportret; Ţărancă cu ulcior; Sentinele; Convoi de prizonieri; Carul cu boi etc.

615

2980

Strada Pictor Roman Mottl

Pictor (1921 - 1991); pictor citadin orădean; opera: Autoportret; Peisaj orădean; Natură statică; Peisaj, Malul Crişului; Flori etc.

616

2744

Strada Pictor Theodor Aman

Pictor (1831 - 1891); oscilează între academism şi romantism; opera: Horă la Aninoasa; Pe terasă la Sinaia; Călugăreni etc.

617

3022

Strada Pictor Traian Goga

Pictor orădean

618

2519

Strada Piersicilor

619

2521

Strada Pietrişului

620

2972

Strada Pionierilor

621

2984

Strada Piscului

622

2522

Strada Pitagora

Matematician şi filosof antic grec (580 - 500 î.Hr.); inovaţii Tabla lui Pitagora; Teorema lui Pitagora etc.

623

2524

Strada Piteştilor

Municipiu reşedinţă - jud Argeş; cca. 150.000 loc; ind auto

624

2525

Strada Plaiului

625

2527

Strada Plantelor

626

2529

Strada Plevnei

Oraş în Bulgaria unde trupele române au obţinut o importantă victorie în războiul de Independenţă în 1877

627

3188

Strada Plopilor

628

2531

Strada Plugarilor

629

2985

Strada Plugului

630

3291

Strada Pluto

631

2534

Strada Podului

632

3001

Strada Poet Alexandru Andriţoiu

Poet bihorean, născut în 1929 la Vaşcău; moare în 1996; întemeietor al seriei noi (a V-a) a revistei orădene Familia, poezia sa poartă o puternică amprentă ardeleană.

633

2349

Strada Poet Andrei Mureşanu

Poet şi scriitor ardelean (1816 - Bistriţa - 1863); faimos autor al actualului imn naţional al României - Deşteaptă-te române; statuie la Bistriţa; participă la revoluţia din 1848; dă numele teatrului din Braşov.

634

2588

Strada Poet Dimitrie Anghel

Poet cu simpatii simboliste (1872 - 1914); volume: În grădină (1903), Fantezii (1909); colaborează la Semănătorul, Convorbiri Literare etc

635

2733

Strada Poet Gheorghe Pituţ

Poet (1940 - 1991); debut în Tribuna; opera: Poarta cetăţii; Cine mă apără; Sunetul originar; Fum; Ochiul neantului etc; bust la Beiuş

636

2472

Strada Poet Panait Cerna

Poet (1881 - 1913); studii de filosofie la Berlin şi Leipzig; opera :Poezii (1910)

637

3210

Strada Poet Ştefan Augustin Doinaş

638

2825

Strada Poet Vasile Cârlova

Poet (1809 Târgovişte - 1831); autor al celebrei poezii Ruinurile Târgoviştei

639

2535

Strada Poieniţei

640

2536

Strada Popasului

641

3036

Strada Porumbelului

642

2936

Strada Postăvarului

Culme muntoasă în M-ţii Bârsei; 1802 m. alt; importantă bază turistică şi pârtie de schi

643

2542

Strada Potârnichilor

644

2544

Strada Predeal

Cunoscută staţiune a sporturilor montane aflată în jud. Braşov

645

2546

Strada Prepeliţei

646

2975

Strada Prieteniei

647

2357

Strada Primăriei

Clădirea primăriei este un edificiu reprezentativ, construit în perioada 26 februarie 1902- octombrie 1903, pe o suprafaţă de 4900 mp .Monument istoric.

648

2548

Strada Primăverii

649

2551

Strada Principatelor Unite

Denumire în memoria actului unirii Moldovei cu Ţara Românească la 24.01.1859

650

2553

Strada Prislopului

Trecătoare între Moldova şi Transilvania în Carpaţii Orientali

651

2554

Strada Privighetorii

652

2973

Strada Profesor Dimitrie Pompeiu

Matematician (1873 - 1954); profesor la univ. Cluj, Iaşi şi Bucureşti, academician; contribuţii fundamentale la analiza matematică, teoria funcţiilor variabile etc.

653

2721

Strada Profesor doctor Gheorghe Marinescu

Neurolog, fondatorul şcolii româneşti de neurologie (1863 - 1938); membru al Academiei Române

654

2816

Strada Profesor doctor Ioan Cantacuzino

Medic (1863 - 1924); membru al Academiei Române; bacteriolog; fondator al şcolii române de microbiologie

655

2726

Strada Profesor Gheorghe Costa-Foru

Jurist (1821 - 1876); primul rector al univ. Bucureşti; om politic

656

2794

Strada Profesor Ioan Buşiţia

Muzicolog şi culegător de folclor (1875 - 1953); colaborator a lui Bela Bartok

657

3246

Strada Profesor Marin Dacian Bica

658

2557

Strada Prundului

659

2559

Strada Prunilor

660

2561

Strada Prutului

Râu în estul ţării, azi graniţa cu Rep. Moldova; 950 km lungime din care 716 km pe teritoriul României; se varsă în Dunăre

661

2928

Strada Publius Ovidius Naso

Poet latin, exilat la Tomis de împăratul Augustus în anul 8 î. Hr; moare la Tomis; autor al Tristelor şi Ponticelor; statuie celebră în centrul Constanţei.

662

2602

Strada Rachetei

663

3016

Strada Radu Enescu

Filosof şi eseist (1925 - 1994); redactor la revista Familia; opera: Franz Kafka; Critică şi valoare; Ad urbe condita; Între două oceane; traducător

664

3223

Strada Radu Greceanu

665

2603

Strada Rafael Sanzio

Pictor italian renascentist (1483 - 1520); operă: Madona cu sticlete; Şcoala din Atena; la Vatican pictează una din logiile palatului; Madona Sixtină etc.

666

2604

Strada Rampei

667

3200

Strada Rapsodiei

668

2605

Strada Râului

669

2607

Strada Rădăuţilor

Oraş în jud Suceava, aproape de graniţa cu Ucraina; cca. 30.000 loc

670

2609

Strada Răspântiilor

671

2612

Strada Războieni

Localitate în Moldova unde la 1476 a avut loc o mare bătălie între oştile lui Ştefan cel Mare şi cele ale sultanului Mahomed II

672

3080

Strada Recoltei

673

2616

Strada Rectorului

674

2618

Strada Redutei

675

3196

Strada Regizor Mircea Popescu

676

2622

Strada Reményik Sándor

Ierarh evanghelic (1890 - 1941); profesor şi organizator al Colegiului evanghelic din Cluj

677

2624

Strada Renaşterii

678

2626

Strada Republicii

Formă de stat proclamată în România la 30.12.1947, prin abdicarea forţată a regelui Mihai I

679

2627

Strada Retezatului

Masiv aflat în vestul Carpaţilor Meridionali; vf. Peleaga 2509 m. alt

680

2965

Strada Richard Wagner

Compozitor german (1813 - 1883); unul din cei mai mari muzicieni ai sec. XIX; Tannhauser; Lohengrin; Walkiria; Siegfrid; Amurgul zeilor etc

681

2629

Strada Rimanóczy Kálman

Arhitect orădean; principalele construcţii: Banca Română pentru Dezvoltare (P-ţa Ferdinand, nr. 4 - 1909); Hotel Crişul Repede; palatul Apollo, str. Republicii, nr. 12)

682

2995

Strada Rimler Károly

Primar al Oradiei (iunie 1901 - 21 martie 1902 - interimar; 21 martie 1902 - 22 martie 1919; 19 aprilie - 15 iunie 1919 - interimar

683

2630

Strada Robert Owen

Socialist utopic englez (1771 - 1858); a fost adeptul unui anumit egalitarism social; scrie Noua lume morală (1844)

684

2632

Strada Romaniţei

685

3018

Strada Romer Floris

Canonic romano-catolic orădean; istoric; a condus cercetările arheologice din cetatea Oradea din anii 1881 - 1883

686

3191

Strada Romulus Guga

687

3280

Strada Romulus Vulpescu

688

3171

Strada Ronald Reagan

689

2633

Strada Roşiorilor

Corp de oaste medievală din Ţara Românească care purtau veşminte de culoare roşie

690

2634

Strada Rovine

Loc în sudul Munteniei unde sultanul Baiazid I a fost înfrânt de oştile domnului Mircea cel Bătrân (1395)

691

2635

Strada Rozelor

692

2636

Strada Rozmarinului

693

2834

Strada S. Vavilov

Botanist şi genetician rus (1887 - 1943); emite teorie imunităţii la plante

694

2637

Strada Sabinelor

695

2638

Strada Salcâmilor

696

2639

Strada Salciei

697

2640

Strada Salvării

698

2641

Strada Samuil Micu-Klein

Iluminist; istoric şi lingvist ardelean (1745 - 1806) membru al Şcolii Ardelene; opera: Istoria, lucrurile şi întâmplările românilor; Elementa linguae dacoromanae sive valachicae; Carte de rugăciuni etc; traducător

699

2642

Strada Sanatoriului

700

3156

Strada Sankt-Petersburg

Sankt-Petersburg este al doilea oraş al Rusiei, port, centru cultural (Muzeul Ermitaj); aprox 5.000.000 loc

701

2643

Strada Santăului

Localitate aflată la nord-vest de Oradea

702

2648

Strada Sarmizegetusa

Capitala regatului dac; cucerită şi distrusă de romani în anul 106 d.Hr.

703

2650

Strada Satelitului

704

3286

Strada Saturn

705

2652

Strada Sălajului

Judeţ în Transilvania; 3850 kmp; cca. 260..000 loc.

706

2654

Strada Săvineştilor

Oraş în jud. Neamţ; ind chimică; cca. 20.000 loc.

707

2961

Strada Scânteia

708

2656

Strada Scărişoarei

Peşteră din sudul Masivului Bihorului; în interior este cel mai mare gheţar din România: cca. 50.000 m. cubi

709

3034

Strada Schiff Ernõ

Medic; întemeietorul spitalului de copii din Oradea (1863 - 1933)

710

2659

Strada Scurtă

711

2660

Strada Sebeşului

Oraş în jud Alba; cca. 25.000 loc.; catedrală şi cetate medievală sec XV; râu; afluent pe stânga a Mureşului; 93 km. Lungime

712

2662

Strada Secarei

713

2664

Strada Seleuşului

Vechi cartier al Oradiei aflat în parteade nord-est a oraşului; biserică sec. XVIII

714

2666

Strada Semenicului

Masiv muntos în M-ţii Banatului; vf. Max. Piatra Goznei 1445 m; staţiuni de schi

715

2670

Strada Sextil Puşcariu

Linvist şi filolog (1877 - 1948) prof la univ Cluj; membru al Academiei Române; întemeietor al Muzeului Limbii Române; şi al revistei Dacoromania; Studii istro-române 3 vol.; Limba română, 2 vol.; Studii de lingvistică românească etc.

716

2555

Strada Sfântul Apostol Andrei

Cel care predicând în sec IV pe tărâmul fostei Dacii este socotit ca încreştinător al poporul român

717

2673

Strada Sfântul Ladislau

Rege al Ungariei (1077 - 1095); este întemeietorul, la 1092 al Episcopiei catolice de Oradea; sanctificat la un secol de la moarte

718

2675

Strada Sibiului

Municipiu reşedinţă al judeţului omonim; important centru turistic; catedrala gotică, P-ţa Sfatului; Muzeul Brukenthal etc; cca. 170.000 loc; jud Sibiu; 5422 kmp; cca. 500.000 loc

719

2677

Strada Simion Bărnuţiu

Filosof şi om politic (1808 - 1864); fruntaş al revoluţiei transilvănene din 1848; militează pentru introducerea lb. române în şcolile ardelene; prof. de filosofie la univ. Iaşi

720

2679

Strada Sinaia

Staţiune montană din jud. Prahova; monumente: mănăstirea spătarului Cantacuzino (1695); Castelele Peleş; Pelişor etc

721

2976

Strada Sintezei

722

2680

Strada Sirenei

723

2682

Strada Siretului

Râu; străbate perpendicular Moldova şi se varsă în Dunăre; 706 km lungime; 596 în România

724

2684

Strada Slatinei

Municipiu reşedinţă - jud Olt; ind de aluminiu; cca. 60.000 loc

725

2686

Strada Slănicului

Staţiune în jud. Prahova; lacuri cu apă sodică; râu; afluent pe stânga al Buzăului 66 km. lungime

726

2687

Strada Snagovului

Lac la nord de Bucureşti cca: 5700 ha; loc turistic; mănăstirea Snagov aflată pe o insulă a lacului ctitorită la 1517 de domnul muntean Neagoe Basarab

727

2689

Strada Soarelui

728

2690

Strada Sofiei

Capitala Bulgariei; principalul centru economico-fianciar, cultural al ţării; cca. 1.3000.000 loc

729

2691

Strada Someşului

Râu în nordul Transilvaniei; izvorăşte din masivul Rodnei; Someşul Mare şi Someşul Mic; se unesc la Dej; 381 km. lungime din care 349 în România

730

2693

Strada Sovata

Staţiune balneo-climaterică în jud. Mureş; faimoasă petru lacul helioterm Ursu; cca. 5 ha

731

2694

Strada Spartacus

Conducător al răscoalei sclavilor din Imperiul Roman; cca 73 - 71 î. Hr.; armata romană comandată de generalul Crassus a zdrobit la final armata răsculaţilor; cea mai mare răscoală din Antichitate

732

2695

Strada Spicului

733

2696

Strada Spiru Haret

Matematician şi pedagog (1851 - 1912); membru al Academiei Române; reformator al învăţământului românesc

734

2699

Strada Sportului

735

2701

Strada Stâna de Vale

Staţiune de schi în M-ţii Bihorului la 1102 m. altitudine

736

2702

Strada Stâncii

737

2704

Strada Stânişoarei

738

2710

Strada Stejarului

739

3109

Strada Stelian Vasilescu

740

2711

Strada Steluţei

741

3219

Strada Straub Ferenc-Brunó

Biochimist şi om politic maghiar, născut la Oradea (1914-1996)

742

2712

Strada Strugurilor

743

2713

Strada Stupilor

744

2714

Strada Sturzului

745

2583

Strada Sublocotenent Demetriu Teiuşanu

Compozitor şi dirijor

746

2715

Strada Sucevei

Judeţ în Moldova; 8555 kmp; cca. 700.000 loc; municipiu reşedinţă - Suceava; cca. 100.000 loc

747

2716

Strada Sudului

748

2999

Strada Suişului

749

2719

Strada Szigligeti Ede

Dramaturg maghiar (1814 - 1878); comedia; Liliomfi; bust în Oradea

750

3242

Strada Sztarill Ferenc

751

2720

Strada Şanţului

752

2722

Strada Şcoalelor

753

2724

Strada Şelimbărului

Localitate în judeţul Sibiu unde Mihai Viteazul a învins la 1599 oştile ardelene

754

2725

Strada Şirul Canonicilor

Ansamblu de clădiri, unele în stil baroc cu un coridor exterior şi coloane, lung de cca. 250 m; sec XVIII - XIX

755

2731

Strada Ştefan Luchian

Pictor (1868 - 1916); studii la Bucureşti, Munchen şi Paris; unul dintre marii pictori români; membru post mortem al Academiei Române

756

3161

Strada Ştefan Lupşa

757

2707

Strada Ştefan Octavian Iosif

Poet (1875 - 1913) liric; opera Versuri (1897), Patriarhale (1901), Credinţe, Tălmăciri, Cântece etc; traduce din opera lui Wagner, Ibsen şi Schiller

758

3046

Strada Ştefan Odobleja

Savant român (1902 - 1978); iniţiatorul primei versiuni a concepţiei cibernetice; Psihologia consonantei (1938)

759

2732

Strada Ştefan Simion

Mitropolit (cca. 1600 - 1656); înalt ierarh; mitropolit al Transilvaniei 1643 - 1652; traduce Noul Testament de la Belgrad

760

2709

Strada Ştefan Zweig

Scriitor austriac (1881 - 1942); opera: Amok, Jucătorul de şah; Joseph Foche; Maria Antoaneta; Maria Stuart, Magellan etc.

761

2734

Strada Tabéri Géza

Scriitor (1890 - 1958); după 1919 pune bazele literaturii maghiare din Ardeal; militează pentru o apropiere culturală româno-maghiară; opera: Palatul Frimon; Turnul sângelui; Trecînd peste Golgota etc.; se implică în organizarea Muzeului memorial Ady Endre

762

2963

Strada Tarcăului

Munţi în Carpaţii Orientali, între Valea Bicazului şi Trotuş; alt. maximă vf. Tărhăuş 1662 m.

763

2737

Strada Târnavelor

Râuri în Podişul Transilvan : Târnava Mare la sud Târnava Mică la nord; se unesc la Blaj, vârsându-se în Mureş

764

2739

Strada Tăbăcarilor

765

2740

Strada Teatrului

Construcţie in stil seccesion clasicizant, construită în perioada 21 iulie 1899 - 1octombrie 1900

766

2742

Strada Teiului

767

3247

Strada Teleki Mihaly

768

2950

Strada Teodor Neş

Publicist şi om de cultură (1891 - 1975); prof. la Liceul Gojdu; Vicepreşedinte al ASTRA- Bihor; Principala lucrare: Oameni din Bihor (1937)

769

3297

Strada Terra

770

2747

Strada Theodor Neculuţă

771

2750

Strada Theodor Speranţia

Scriitor şi folclorist (1856 - 1029); opera: Anecdote populare; Scriitori vechi (1909), Introducere în literatura populară română (1904) etc.unul din fondatorii Muzeului etnografic

772

3220

Strada Thomas Alva Edison

Inventator şi om de afaceri american (1847-1931)

773

2751

Strada Thomas Mann

Romancier, nuvelist şi eseist german (1875 - 1955) opera: Casa Buddenbrook, Lotte la Weimar; Doctor Faustus; premiul Nobel pt literatură 1929

774

2753

Strada Thomas Morus

Gânditor şi umanist englez (1478 - 1535); om politic Preşedinte al Camerei Lorzilor şi lord cancelar; lucrarea Utopia este fundamentală; se opune regelui Henric al VIII-lea şi este executat

775

3174

Strada Thurzo Sandor

776

2756

Strada Tileagdului

Comună aflată la est de Oradea; biserică gotică din sec. XV

777

2757

Strada Timişoarei

Municipiu reşedinţă - judeţului Timis ; important centru industrial, financiar şi comercial a Banatului; centru universitar şi cultural; cca. 330.000 locuitori

778

2759

Strada Timotei Cipariu

Filolog şi lingvist (1805 - 1887); Director al şcolilor din Blaj; preşedinte al ASTRA; Membru al Academiei române; publică mai multe tratate şi culegeri de texte vechi româneşti

779

2761

Strada Titu Maiorescu

Critic, estetician, om politic (1840 - 1917); studii Viena, Berlin, Paris; academician; fondator al Junimii şi revistei Convorbiri Literare; prof. la univ. Iaşi şi Bucureşti, deputat; opera Critice 3 vol. etc.

780

3060

Strada Titus Liviu Roşu

Istoric şi publicist (1908 - 1999); profesor la Liceul Emanuil Gojdu; colaborări la Familia; Crisia etc; publică Însemnări şi inscripţii bihorene; Oradea-cetatea Bihor etc.

781

3065

Strada Titus Popovici

Scriitor, dramaturg (1930 - 1994); liceul la Beiuş şi Oradea; fac. de filologie la Cluj; opera: Columna; Moartea lui Ipu; Setea; Puterea şi adevărul; Străinul etc

782

3101

Strada Tompa Mihály

783

2765

Strada Torentului

784

2302

Strada Traian Blajovici

Profesor (1919 - 1988); director al Liceului Emanuil Gojdu, om de cultură

785

2772

Strada Traian Demetrescu

Poet modernist (1866 - 1896) opera: Poezii; Freamăte, Amurg; Sensitive, Aquarele etc

786

2774

Strada Traian Grozăvescu

Tenor (1895 - 1927); solist al operelor din Cluj, Viena şi Berlin

787

2777

Strada Traian Lalescu

Matematician (1882 - 1929); prof. la univ. Bucureşi şi politehnicile din Timişoara şi Bucureşti;operă: Introducere la teoria ecuaţiilor integrale (1911); Tratat de geometrie analitică (1924)

788

2781

Strada Traian Vuia

Inventator român (1872 - 1953); 1906 realizează la Paris unul din primele zboruri cu mijloace proprii la bord; 1918-1922 construieşte două prototipuri de elicoptere

789

2783

Strada Transilvaniei

Provincie istorică aflată în centrul şi vestul României; cca. 102.000 kmp. şi cca. 7.600.000 locuitori

790

2789

Strada Tribunalului

791

2791

Strada Trotuşului

Râu în Moldova; izvorăşte din M-ţii Hăşmaşu Mare, vărsându-se în Siret

792

2688

Strada Tuberozelor

793

2795

Strada Tudor Arghezi

Scriitor (1880 - 1967); unul dintre cei mai mari poeţi şi publicişti români ai sec. XX; membru al Academiei Române; editează Bilete de papagal; opera: Cuvinte potrivite; Flori de mucigai; 101 Poeme; Hore; Cartea cu jucării etc.

794

2798

Strada Tudor Vladimirescu

Conducătorul revoluţie de la 1821 din Ţara românească (1780 - 1821); voluntar în războiul ruso-turc (1806 - 1812) este decorat cu înalte ordine ruseşti; 1821 - Proclamaţia de la Padeş - un adevărat program al revoluţiei; asasinat de Eteria greacă

795

2799

Strada Turzii

Oraş şi municipiu în jud Cluj; cca. 60.000 loc; ind cimentului; biserică şi curie gotică (sec. XIV - XV)

796

2801

Strada Ţepeş Vodă

Domn al Ţării Româneşti (1456 - 1462, 1476); duce o politică antiotomană (campania sultanului Mahomed II); trădat, este întemniţat la Buda, reintrodus în domnie de Ştefan cel Mare (1476) este ucis de un grup de boieri; sunt faimoase pedepsele sale

797

2803

Strada Ţiglarilor

798

2805

Strada Ulmului

799

2807

Strada Universităţii

800

3287

Strada Uranus

801

3295

Strada Ursa Mare

802

3294

Strada Ursa Mică

803

2808

Strada Ursului

804

2809

Strada Uzinelor

805

2824

Strada Vágó Iosif

Arhitect orădean; printre cele mai importante construcţii: Casa "Vago" (str. Traian Moşoiu nr. 14); casa "La Roche" (str. Iosif Vulcan nr. 11); palatul Moscovitz (str. V. Alecsandri, nr. 1).

806

2810

Strada Vagonului

807

2811

Strada Vâlcelelor

808

2813

Strada Valea Drăganului

Afluent la Crişului Repede; baraj hidro în amonte; zonă turistică

809

2815

Strada Valea Frumoasă

810

2818

Strada Valea Nucului

811

3195

Strada Valentin Silvestru

812

3225

Strada Valentina Boştină

813

2819

Strada Vântului

814

2923

Strada Vasile Alecsandri

Poet romantic şi clasic (1819 - 1890); unul dintre cei mai importanţi poeţi moldoveni (Pasteluri, Hora Unirii, Legende ); dramaturg (Boieri şi ciocoi; Fântâna Blanduziei); militant la 1848 în revoluţia din Moldova; activist pt. Unire la 1859; om politic

815

2827

Strada Vasile Conta

Filosof român (1845 - 1882); prof de drept la Univ Iaşi; om politic; junimist; opera: Teoria fatalismului (1875), Originea speciilor (1877), Încercări de metafizică (1879) etc

816

3270

Strada Vasile Goldiş

817

2829

Strada Vasile Lucaciu

Om politic ardelean (1852 - 1922); preot; deputat în parlamentele de la Budapesta şi Bucureşti; preşedinte al Ligii Culturale; militant pentru unire

818

2832

Strada Vasile Pârvan

Istoric şi arheolog (1882 - 1927); cercetări arheologice la Histria, Capidava etc; academician; autor al monumentalei Getica (1926)

819

3229

Strada Vasile Stroescu

820

3106

Strada Vasile Vartolomei

821

2835

Strada Vămii

822

2837

Strada Velenţa

Vechi cartier orădean aflat în estul oraşului; în evul mediu colonişti italieni; biserici din sec. XVIII

823

3305

Strada Venus

824

2840

Strada Verii

825

3198

Strada Veteranilor

826

3184

Strada Vicar Hosszú László

827

3140

Strada Victor Papilian

Victor Papilian (1888 - 1956) - chirurg celebru si scriitor interbelic

828

2841

Strada Viilor

829

2842

Strada Viitorului

830

3194

Strada Vincent van Gogh

831

3202

Strada Violetelor

832

2843

Strada Viorelelor

833

3139

Strada Virgil Maxim

Virgil Maxim (1915 - 1978) - preot greco catolic, matematician, doctor in teologie, istoric si arhivar la Oradea, detinut politic

834

2845

Strada Vişeului

835

3063

Strada Vişinilor

Oraş în jud. Maramureş; cca. 20.000 loc; râu omonim

836

2663

Strada Vladimir Petrovici Filatov

Medic oftalmolog şi chirurg ucrainian; (1875 - 1956); academician

837

2846

Strada Vlădeasa

Masiv muntos în nord-estul Munţilor Apuseni; vf. Vlădeasa 1836 m.

838

2847

Strada Volga

Fluviu în Rusia; se varsă în M. Caspică; cca. 3690 km. lungime

839

2849

Strada Voltaire

Francois-Marie Arouet (1694 - 1778); gânditor şi scriitor iluminist francez; Dicţionar filosofic (1764), Tratat despre toleranţă (1763), Istoria lui Carol al XII-lea etc.

840

2851

Strada Vulturului

841

2853

Strada William Shakespeare

Mare dramaturg englez (1564 - 1616); copropietar al teatrului Globe; 36 de piese de teatru (Visul unei nopţi de vară, Henric al V-lea, Richard al III-lea, Iulius Caesar, Hamlet, Othello, Regele Lear, Machbet, etc) şi 154 de sonete

842

3209

Strada Zaharia Macovei

843

2856

Strada Zaharia Stancu

Scriitor (1902 - 1974); director al Teatrului Naţional Bucureşti; premiul Herder; opera: Desculţ; Poeme simple; membru al Academiei Române

844

2858

Strada Zalăului

Municipiu reşedinţă al judeţului Sălaj; centru industrial; cca. 70.000 loc.

845

2860

Strada Zambilelor

846

2861

Strada Zărandului

Lanţ muntos în sud-vestul Apusenilor; între Mureş şi Crişul Alb; vf. Highiş 860 m este şi înălţimea maximă

847

2863

Strada Zimbrului

848

2865

Strada Zlatnei

Localitate pe valea Ampoiului; exploatări aurifere; fostul oraş roman Ampellum; cca. 12.000 loc.

849

2866

Strada Zmeurei

850

2868

Strada Zorelelor

851

3235

Strada Zorilor


Acest site foloseşte cookies. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

© Birou GIS - Primăria Oradea